Program Senior + w regionie

12 luty 2019

Wieloletni program "Senior +" skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego. Celem jego jest zwiększenie aktywności społecznej u osób starszych. 
Program pozwala na rozbudowę sieci Dziennych Domów oraz Klubów "Senior +".

W tym roku w naszym regionie planowane jest utworzenie 250 nowych domów i klubów dla Seniorów, które zostaną dofinansowane z rządowego programu "Senior +". 
Stosowne środki trafią m.in. do gminy Bielsko-Biała - łącznie 522 tys. zł (odpowiednio 300 tys. zł na dzienny klub, 150 tys. na klub oraz 72 tys. na dalsze funkcjonowanie klubu w ramach modułu II), do gminy Wisła - 150 tys. zł, do gminy Kobiór - 144 tys. zł oraz na dalsze funkcjonowanie w ramach modułu drugiego do gmin: Żywiec - 43 560 zł, Węgierska Górka - 19 200 zł, Wilamowice - 68 400 zł, Ujsoły 16 000 zł oraz Czechowice - Dziedzice - 108 000 zł.

"Zostały jeszcze środki w tej edycji #SeniorPlus. To dobra informacja dla tych samorządów, które jeszcze nie zdecydowały się na złożenie oferty". - powiedział odpowiedzialny za program Minister Stanisław Szwed odpowiedzialny za program.

O dofinansowanie ubiegać mogą się gminy, powiaty i samorządy województw. Dotacja może być przeznaczona na utworzenie i wyposażenie Dziennych Domów i Klubów „Senior+".