Instalacja fotowoltaiczna w Szpitalu Śląskim w Cieszynie

21 luty 2019

Szpital Śląski w Cieszynie zadba o środowisko naturalne i zaoszczędzi spore środki

Szpital Śląski w Cieszynie w połowie lutego uruchomił instalację fotowoltaiczną.  Placówka wygrała unijny konkurs na dofinansowanie projektu i uzyskała ponad 615 tys. złotych grantu. Pozostały wkład własny zapewnił Powiat Cieszyński. Zwycięski wniosek w całości został przygotowany przez pracowników szpitala. System fotowoltaiczny będzie wytwarzał energię elektryczną na potrzeby placówki, pozwoli na oszczędności co najmniej 50 tys. złotych rocznie i wpłynie na jakość powietrza w regionie cieszyńskim.

Ponad 450 modułów paneli fotowoltaicznych zamontowano na dachu i elewacji Pawilonu Diagnostyczo-Zabiegowego oraz Pawilonu Łóżkowego Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Dzięki systemowi już teraz placówka wytwarza własną energię elektryczną, co przyczyni się do zmniejszenia niskiej emisji i dbałości o środowisko naturalne. Instalacja fotowoltaiczna przede wszystkim jednak pozytywnie wpłynie na efektywność energetyczną szpitala i w konsekwencji wygeneruje bardzo duże oszczędności.

Wykorzystanie potencjału energetycznego jest bardzo istotne dla środowiska i generuje oszczędności na rachunkach za energię elektryczną. Cała inwestycja ma ogromne znaczenie ekologiczne i finansowe. - podkreśla zalety projektu Czesław Płygawko, Dyrektor Szpitala Śląskiego w Cieszynie. 

Instalacja fotowoltaiczna znacząco zwiększy poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych. System składa się ze specjalnych modułów zbudowanych z krzemu monokrystalicznego o mocy 300 Wp każdy. Całkowita moc zainstalowana to 137,1 kWp. Szacuje się, że w ciągu roku system wytworzy 107,9 MWh energii elektrycznej, co pozwoli zaoszczędzić nawet około 50 tys. zł rocznie. Energia elektryczna wykorzystywana będzie w całości na pokrycie bieżącego zapotrzebowania Szpitala Śląskiego na prąd, szczególnie w okresie zwiększonego zużycia, związanego np. z działaniem klimatyzacji.

- Jest to przede wszystkim instalacja, która pomaga nam dbać o środowisko. Pozwoli ona znacznie ograniczyć emisję dwutlenku węgla powstającego przy wytwarzaniu energii elektrycznej w konwencjonalnych elektrowniach węglowych. A jednocześnie dzięki niej dołączamy do grupy podmiotów, które łączą ekologię ze sporymi oszczędnościami - zauważa Adam Śliż, Dyrektor ds. Techniczno-Gospodarczych Szpitala Śląskiego w Cieszynie.

W ramach inwestycji, zainstalowano także specjalne optymizery mocy, które mają za zadanie redukować zacienienie pojedynczego panelu. Zamontowane zostały również falowniki, które umożliwiają współpracę całego systemu z siecią energetyczną.

Inwestycja pod nazwą „Instalacja systemu fotowoltaicznego w ZZOZ w Cieszynie" to koszt 733 093,83 złotych. Dzięki staraniom Dyrekcji Szpitala, placówce udało się pozyskać znaczne dofinasowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W kwietniu 2017 roku Szpital Śląski w Cieszynie przystąpił do unijnego konkursu dotyczącego odnawialnych źródeł energii. Pracownicy placówki przygotowali zwycięski wniosek, który w listopadzie 2017 został zakwalifikowany do realizacji. W ramach konkursu uzyskano kwotę 617 794,45 zł ze środków unijnych. Pozostały wkład własny zapewnił Powiat Cieszyński.

Informacje o projekcie:

Szpital Śląski w Cieszynie złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-109/16 dla Działania 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałania 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Południowego został złożony w kwietniu 2017 r. Wniosek został przygotowany przez pracowników ZZOZ w Cieszynie.

Celem działania 4.1 jest wsparcie projektów dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł (OZE) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, co przyczyni się m.in. do poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym.

W dniu 23.11.2017 r. projekt o nr WND-RPSL.04.01.02-24-0381/17-002 pn. „Instalacja systemu fotowoltaicznego w ZZOZ w Cieszynie" został wybrany  do dofinansowania w ramach konkursu.