XI Giełda Szkół Ponadpodstawowych

14 marzec 2019

Dyrekcja  oraz Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczyrku serdecznie zapraszają wszystkich na
XI Giełdę Szkół Ponadpodstawowych, która odbędzie się dnia 15 marca 2019 roku, w godz.od 9.00-11.30,
w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczyrku, przy ul. Szkolnej 9.

Giełda, skierowana głównie do uczniów klas VIII i III gimnazjum będzie promowała ofertę edukacyjną głównie szkół powiatu bielskiego (30 szkół).
Promotorzy udzielą rzetelnych informacji o przedmiotach wiodących, profilach, kierunkach kształcenia i zawodach w poszczególnych typach szkół. Poradą służyć będzie 2 doradców zawodowych z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Bielsku- Białej. Liczymy, że i w tym roku nasza inicjatywa spotka się z przychylnością i dużym zainteresowaniem z Państwa strony.
Serdecznie zapraszamy do Szczyrku wszystkich, którzy stawiają na przyszłość młodego pokolenia.