Budowa lądowiska na ostatniej prostej

08 kwiecień 2019

Nowoczesne lądowisko dla śmigłowców ratunkowych powstaje na dachu Szpitala Śląskiego. Stąd pacjent ze śmigłowca szybko i bezpiecznie trafi na Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Zyskane dzięki temu cenne minuty, mogą decydować o życiu pacjenta.

Koszt budowy lądowiska wraz z pracami ppoż. to 7,4 mln zł, dofinansowanie do tego zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 3,1 mln zł, a z budżetu Państwa – 1,5 mln zł.
Mimo trudnej sytuacji finansowej w ochronie zdrowia, a zwłaszcza w szpitalach powiatowych, Szpital Śląski w Cieszynie podjął się realizacji tej inwestycji, ponieważ brak lądowiska spowodowałby w niedalekiej przyszłości zamknięcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, wymóg funkcjonowania SOR jest następujący „oddział posiada całodobowe lądowisko, zlokalizowane w takiej odległości, aby było możliwe przyjęcie osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, bez pośrednictwa specjalistycznych środków transportu sanitarnego”.
Termin na dostosowanie do wymogów Rozporządzenia upływa 31.12.2020 r. Zamknięcie szpitalnego oddziału ratunkowego i przekształcenie go w Izbę przyjęć wiązałoby się
z pomniejszeniem ryczałtu na ten oddział w wysokości 5,5 mln zł rocznie. Rozważane były różne lokalizacje na terenie miasta Cieszyn, lecz budowa lądowiska wyniesionego na dachu Pawilonu Łóżkowego była jedynym miejscem spełniającym wszystkie wymogi formalno-prawne, w tym Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Zgodnie z umową z Ministerstwem Zdrowia lądowisko ma zostać uruchomione do końca lipca 2019 r. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Poza wykonaniem płyty lądowiska, w ramach projektu realizowany jest drugi etap kompleksowego zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Pawilonu Łóżkowego. Jest to o tyle istotne, że na Szpitalu Śląskim ciążą niewykonane od blisko 20 lat nakazy dostosowania budynku do wymogów ppoż., wydane przez Państwową Powiatową Straż Pożarną, których terminy realizacji były wielokrotnie odsuwane w czasie z uwagi na brak środków na ten cel.
Wykonano znaczną część elementów złożonego systemu wentylacji pożarowej budynku do odprowadzania dymu i ciepła. Większość niewymienionych dotąd drzwi wejściowych na oddziały
i klatki schodowe służące ewakuacji zastąpiono drzwiami spełniającymi wymagania przeciwpożarowe. Obecnie trwa rozbudowa systemu hydrantów wewnętrznych na potrzeby powstającego lądowiska. Wspomnieć należy, że Szpital od roku 2014 w miarę swoich możliwości realizował wspomniane nakazy, w zakresie, na który pozwalały posiadane środki własne.
Równocześnie trwają prace związane z konstrukcją głównej płyty lądowiska, m.in. montaż prefabrykatów żelbetowych oraz konstrukcji stalowych nośnych. Postępuje również przebudowa istniejących klatek schodowych oraz rozbudowa szybu dźwigowego dla nowej windy ratowniczej. Winda ratownicza obsługiwać będzie zarówno lądowisko, jak i służyć w codziennym działaniu szpitala.

Warto podkreślić, że poza poprawą jakości udzielanych świadczeń w SOR oraz zwiększeniem bezpieczeństwa pacjentów, głównie z Powiatu Cieszyńskiego, którym zostanie zapewniony szybki
i bezpieczny transport, budowa lądowiska przyniesie inne, także wymierne korzyści:
pełne zabezpieczenie budynku Pawilonu Łóżkowego pod kątem przeciwpożarowym – brak zagrożenia zamknięcia budynku, w którym znajduje się większość oddziałów szpitalnych,
poprawa estetyki wnętrza budynku i jego otoczenia poprzez poprawę infrastruktury technicznej (częściowa wymiana drzwi, oświetlenia, sufitów podwieszanych, naprawa wraz z odmalowaniem komina po dawnej spalarni odpadów),
wymiana starej mocno wyeksploatowanej windy na nowoczesną w standardzie ratowniczym,
zwiększenie wysokości ryczałtu na SOR.

Źródło: inf. prasowa