Kwalifikacja wojskowa do 19 kwietnia-oporni przymusowo doprowadzeni przez Policję

15 kwiecień 2019

Do 19 kwietnia 2019 roku w naszym mieście trwa kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn.

Obowiązek ten dotyczy głównie mężczyzn urodzonych w 2000 roku, którzy zameldowani na terenie Bielska-Białej na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące. 
Osoba, która stawi się do kwalifikacji wojskowej zobowiązana jest do przedstawienia dowodu osobistego, aktualnej fotografii o wymiarach 3 x 4 cm (bez nakrycia głowy), zaświadczenia ze szkoły o pobieraniu nauki (jeżeli zakończyła naukę – świadectwo szkolne), oraz ewentualnie dokumentacji medycznej (o ile występują poważne problemy zdrowotne). Kwalifikacja przeprowadzana jest w Bielsku-Białej przy ul. Emilii Plater 14 (budynek Bielskiego Pogotowia Ratunkowego). Dodatkowych informacji i wyjaśnień udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego pod nr telefonu: 33 / 497-1-621.

Osoby, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej bez podania uzasadnionej przyczyny, mogą spodziewać się nałożenia grzywny w celu przymuszenia, bądź zostanie zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej.