nowoczesna infrastruktura drogowa w użytkowaniu

22 maj 2019

Przebudowana droga nr 1439S w km 9+670 do 10+777 w gminie Rajcza w pełni służy użytkownikom.

Z uwagi na warunki pogodowe dopiero 17 maja br. Starosta Żywiecki Andrzej Kalata oraz Wójt Gminy Rajcza Zbigniew Paciorek dokonali przeglądu przedmiotowej inwestycji.

Odcinek o długości 1107 mb. obejmujący również budowę kanalizacji deszczowej i wprowadzenie przejścia dla pieszych wykonano dzięki zaangażowaniu miedzy innymi I Wicewojewody Śląskiego Jana Chrząszcza oraz Starosty Żywieckiego Andrzeja Kalaty.

Inwestycja sfinansowana została z programu Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, a jej koszt wyniósł ponad 1.9 mln złotych.