Zbiórka podpisów pod projektem świeckie państwo

07 czerwiec 2019

Partia Razem okręg Podbeskidzie prowadzi na terenie Bielska-Białej zbiórkę podpisów pod projektem ustawy "Świeckie Państwo".

O co chodzi w projekcie

Celem ustawy jest wprowadzenie standardu jawności finansowania kościoła przez państwo a także wprowadzenie regulacji, które skłonią kościoły do jawnego, publicznego ujawniania swoich przychodów. Uważamy, że państwo powinno ujawnić, ile dokładnie pieniędzy przekazuje kościołom. Kościoły ze swojej strony powinny publicznie informować o swoich finansach.

W chwili obecnej obywatele nie wiedzą, ile pieniędzy państwo przeznacza na działalność kościołów. Dysponujemy jedynie nieoficjalnymi szacunkami, wg. jednego z wyliczeń, przeprowadzonych przez Seweryna Mosza w książce "Kasa Pana Boga" w 2015 państwo przeznaczyło na finansowanie kościoła katolickiego 14 mld rocznie. Dla porównania roczny koszt programu 500+ wyniósł w 2018 roku 24 mld. A więc kościół, wg. szacunków Mosza, otrzymuje równowartość mniej więcej półrocznego budżetu program 500+. Należy zaznaczyć, że są to jedynie szacunki, brak jest informacji oficjalnych, ministerstwo finansów nie odpowiedziało na złożoną przez posła Jacka Protasiewicza interpelacje w kwestii dokładnych wydatków na kościół. Projekt ustawy proponuje m.in., by Krajowa Administracja Skarbowa otrzymywała corocznie informacje na temat tego, ile pieniędzy wszystkie instytucje państwa przekazały kościołom. Informacje te powinny być publikowane w BIP.

Oprócz wymogu ujawnienia tego, ile państwo przeznacza na kościoły, ustawa zaostrza istniejącą już w polskim prawie zasadę rozdziału kościoła od państwa w zakresie finansowania wspólnot religijnych. Za niedopuszczalne uważamy przekazywanie przez państwo środków publicznych organizacjom religijnymi poza demokratycznymi procedurami. Obecnie polskie prawo zakazuje wprawdzie dotowania kościołów przez państwo (Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania artykuł 10). W praktyce jednak instytucje państwa dokonują uznaniowych wyjątków i finansują niektóre wydarzenia religijne, przykładem jest dofinansowanie Światowych Dni Młodzieży 2016 kwotą 20 mln złotych.

Kto zbiera podpisy

Na terenie Bielska-Białej podpisy zbierają działacze Partii Razem Podbeskidzie.

Projekt jest wspólną inicjatywą wielu organizacji lewicowych:

Partii: m.in. Wiosna Roberta Biedronia, SLD, Zieloni
Organizacji społecznych: m.in. Ogólnopolski Strajk Kobiet

Aby projekt mógł być złożony w Sejmie wymagane jest zebranie 100 tysięcy podpisów.

zdjęcia ze zbiórki w Bielsku na ulicy 11 Listopada w dniu 4 czerwca 2019, na zdjęciu działacze Partii Razem.

Kolejna zbiórka w poniedziałek 10 czerwca od około godziny 15:30-16:00

Więcej info o projekcie: http://kongresswieckosci.pl/