wyróżnienie za mikrofundusze

11 czerwiec 2019

Gmina Jasienica została wyróżniona honorowym dyplomem „Euro-Najki” za największą liczbę złożonych projektów.

Wyróżnienie zostało przyznane po raz pierwszy przez dwie organizacje zarządzające funduszami transgranicznymi na mikroprojekty – po polskiej stronie Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, a po czeskiej Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska. Jasienica otrzymała je w kategorii „Gmina” za największą liczbę złożonych projektów. Od początku przyznawania środków na projekty transgraniczne z funduszy unijnych gmina Jasienica złożyła 15 takich wniosków, z czego 14 zostało już zrealizowanych, bądź jest w trakcie realizacji, zaś jeden przechodzi procedurę zatwierdzenia.

– Dzięki takiemu wsparciu finansowemu znacznie wzbogaciliśmy naszą gminę o nowe obiekty. Powstało wiele nowych miejsc, udało się także zrealizować wiele inicjatyw służących utrwalaniu naszego dziedzictwa regionalnego, kulturowego czy przyrodniczego – mówi wójt Janusz Pierzyna, wymieniając stworzenie m.in. skweru obok Urzędu Gminy, przyrodniczej ścieżki edukacyjnej w kompleksie Drzewiarza, skate parku, czy też zakup strojów regionalnych dla gminnego zespołu.

Wyróżnienie zostało wręczone w czwartek 6 czerwca podczas międzynarodowej konferencji podsumowującej i promującej 15 lat Polski i Republiki Czeskiej w Unii Europejskiej, jaka odbyła się w cieszyńskim Domu Narodowym.