👉 Oddział kardiologiczny Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Bielsku-Białej

10 luty 2020

Oddział kardiologiczny Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Bielsku-Białej
z nowym ordynatorem

 

Bielski oddział kardiologiczny wraz z początkiem lutego ogłosił zmianę na stanowisku ordynatora. Funkcję, którą od 20 lat pełnił dr n. med. Bogdan Gorycki, przejmuje prof. dr hab. Krzysztof Milewski, kardiolog i naukowiec związany z American Heart of Poland od 2004 r.

Początek 2020 r. przyniósł zmiany kadrowe na oddziale kardiologicznym Polsko-Amerykańskich Klinik Serca (PAKS) w Bielsku-Białej, którym przez minione dwie dekady kierował dr n. med. Bogdan Gorycki, specjalista ceniony w środowisku kardiologicznym i wśród pacjentów. Od 7 lutego 2020 r. oddziałem kieruje prof. dr hab. n. med. Krzysztof Milewski, kardiolog i naukowiec, Dyrektor Generalny Centrum Badawczo-Rozwojowego AHP – jednego z najważniejszych ośrodków badań przedklinicznych
i klinicznych w kraju. Do tej pory prof. Milewski pracował m.in. jako kardiolog interwencyjny
w X Oddziale Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Tychach oraz jako adiunkt Katedry Fizjoterapii
w Chorobach Narządów Wewnętrznych Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Oprócz pomocy chorym z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, w tym niestabilnej dławicy piersiowej i zawału serca, świadczył wysokospecjalistyczne usługi z zakresu diagnostyki i leczenia choroby wieńcowej, niewydolności i wad serca oraz zaburzeń rytmu serca.

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Milewski wziął udział w ponad 20 badaniach klinicznych dotyczących najnowocześniejszych rozwiązań w obszarze kardiologii. Jest związany z Polskim i Europejskim Towarzystwem Kardiologicznym, Asocjacją Interwencji Sercowo Naczyniowych PTK, a także Komisją Nauki i Grantów Zarządu Głównego PTK.

- Objęcie kierownictwem oddziału w wiodącej pod względem wyników leczenia kardiochirurgicznego
i kardiologicznego placówce w Polsce to dla mnie ogromne wyróżnienie. Tę niezwykle odpowiedzialną funkcję postaram się pełnić najlepiej jak potrafię – wykorzystując wieloletnie doświadczenie i wiedzę
. Jestem przekonany, iż w najbliższych latach możliwy będzie dalszy rozwój ośrodka poprzez wprowadzanie coraz nowszych metod diagnostyki i leczenia chorób serca oraz szkolenie i rozwój kadr medycznych. Chciałbym położyć również duży nacisk na budowanie trwałych relacji z okolicznymi szpitalami w celu zapewnienia możliwie jak najlepszej opieki dla pacjentów regionu komentuje prof. dr hab. n. med. Krzysztof Milewski, ordynator PAKS w Bielsku-Białej.

Bielski oddział PAKS specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu choroby wieńcowej oraz nabytych wad serca, ma również duże doświadczenie w wideoskopowych technikach operacyjnych oraz zabiegach przezskórnej implantacji zastawek aortalnych (TAVI). Posiada nowoczesny sprzęt, który umożliwia m.in. wykonywanie małoinwazyjnych operacji serca i naczyń krwionośnych. Oddział posiada również nowoczesną salę hemodynamiczną oraz dwie sale operacyjne wyposażone w nowoczesny sprzęt umożliwiający przeprowadzanie skomplikowanych operacji serca. Jedna z nich – sala hybrydowa – posiada stacjonarny angiograf wyposażony w rentgenowskie ramię „C“, w pełni zintegrowane ze stołem operacyjnym, dzięki któremu interdyscyplinarny zespół kardiochirurgiczno-kardiologiczny może czuwać nad prawidłowym przebiegiem operacji.

Klinika świadczy usługi medyczne w ramach kontraktów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także na zasadach komercyjnych.

 

 

***Grupa American Heart of Poland to największa sieć oddziałów szpitalnych wyspecjalizowanych w leczeniu układu sercowo-naczyniowego, która powstała blisko 20 lat temu z inicjatywy lekarzy z Polski i Stanów Zjednoczonych. W jej skład wchodzi sieć Polsko-Amerykańskich Klinik Serca (PAKS) – ponad 20 oddziałów kardiologii interwencyjnej, kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej na terenie Polski. W sieci oddziałów szpitalnych PAKS leczeni są pacjenci z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego (w tym z ostrym zawałem serca), miażdżycą naczyń obwodowych, zaburzeniami rytmu i przewodzenia, niewydolnością krążenia i wadami serca. Placówki współpracują z systemem opieki ratunkowej szpitali wojewódzkich i powiatowych, uzupełniając sieć ratownictwa medycznego. Podmioty działające w ramach AHP świadczą kompleksową opiekę w zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego: od prewencji i profilaktyki po leczenie i rehabilitację umożliwiającą pacjentowi powrót do pełnej aktywności. Na co dzień pracuje w nich ponad 300 wybitnych kardiologów, kardiochirurgów i chirurgów naczyniowych. Świadczenia realizowane w Grupie American Heart of Poland wyróżniają się wysokim stopniem innowacyjności, m.in. stosowane są zabiegi planowe na bazie jednodniowej hospitalizacji oraz kompleksowe leczenie miażdżycy wszystkich naczyń.

 

W 2012 roku w ramach Grupy AHP uruchomiono Centrum Badawczo Rozwojowe (CBR) AHP, które jest unikatowym w skali kraju centrum badań przedklinicznych i klinicznych. Korzystając z wysoko wykwalifikowanej kadry i wsparcia najnowocześniejszej aparatury CBR prowadzi badania oraz zaawansowane programy szkoleniowe, a także staże naukowe dla lekarzy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób sercowo-naczyniowych. Zespół CBR tworzą wybitni kardiolodzy interwencyjni, kardiochirurdzy, chirurdzy naczyniowi, patomorfolodzy
i biotechnolodzy. Centrum współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi oraz przedsiębiorstwami na całym świecie. Świadczy także usługi szkoleniowe oraz prowadzi programy stażowe, również w renomowanych ośrodkach zagranicznych.

 

W ramach AHP działają takie marki, jak: Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca (PAKS), Uzdrowisko Ustroń, Nafis S.A., I-Kar Sp. z o.o. oraz Centrum Kardiologii Józefów.