wznowienie pracy Zakładu Diagnostyki Obrazowej

08 maj 2020

Szpital Wojewódzki wznowił wykonywanie badań ambulatoryjnych : tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, a także USG oraz USG-Doppler. Pacjenci umawiani są na badania na konkretne godziny, z zachowaniem odpowiedniego odstępu czasowego, aby uniknąć tłoku pod poszczególnymi pracowniami.

 

Zakład Diagnostyki Obrazowej działa z uwzględnieniem wszelkich procedur, które mają zapobiec zakażeniu SARS –CoV-2 zarówno wśród osób z zewnątrz jak i wśród personelu naszej placówki.

Przy wejściu do szpitala obowiązuje pomiar temperatury oraz dezynfekcja rąk. Na badania pacjenci powinni zgłaszać się pojedynczo, bez osób towarzyszących chyba, że stan ich zdrowia wymaga pomocy kogoś bliskiego. Każdy musi mieć ubraną maseczkę.

W przypadku jakiejkolwiek infekcji pacjenci proszeni są o informację telefoniczną. Rejestracja Zakładu Diagnostyki Obrazowej przełoży w takiej sytuacji wizytę na termin późniejszy.

Każdy, kto zgłasza się do Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego musi wypełnić ankietę z krótkim wywiadem epidemiologicznym. Pacjent odpowiada m.in. na pytania: czy w ciągu ostatnich 14 dni przebywał za granicą, czy występują u niego objawy infekcji – duszność, gorączka, kaszel, katar wysypka, bóle mięśni, utrata węchu i smaku, a także czy osoba z rodziny jest objęta kwarantanną.

Ankieta dostępna jest na stronie Szpitala Wojewódzkiego https://www.hospital.com.pl/. Pacjenci przed przyjściem na badanie mogą ją  wydrukować i wypełnić.

Ankieta nie ma na celu wywołania u pacjentów strachu przed planowanym postępowaniem, a jest jedynie informacją o zwiększonym ryzyku narażenia na czynniki chorobotwórcze w jednostkach medycznych, w tej trudnej sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem.

Informujemy, że pracownicy Szpitala Wojewódzkiego podejmują wszystkie dostępne środki, aby zminimalizować zagrożenie zarażenia pacjentów SARS – CoV-2. W poszczególnych pracowniach personel medyczny wykonujący badania ubrany jest w odzież ochronną: maski gogle, lub przyłbice oraz fartuchy i rękawiczki.

Po każdym badaniu następuje dezynfekcja sprzętu i pracowni. W związku z tym osoby skierowane na badania proszone są o wchodzenie do pomieszczeń dopiero po wezwaniu przez pracowników Zakładu Diagnostyki Obrazowej.