Ostrożnie na górskich trasach rowerowych!

11 maj 2020

Każdy, kto korzysta obecnie z górskich tras rowerowych Enduro Trails Bielsko-Biała, robi to na własną odpowiedzialność – informuje Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Mimo przygotowania tras bielskiego kompleksu do sezonu rowerowego, nie są prowadzone na nich prace porządkowe związane z utrzymaniem. Przedłuża się prowadzona - w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnego z Prawem zamówień publicznych - procedura wyłonienia wykonawcy usługi utrzymania w 2020 roku (od 1 maja do 31 października) górskich tras rowerowych Enduro Trails Bielsko-Biała. Jest to spowodowane wniesieniem odwołania przez jednego z oferentów biorących udział w tym przetargu.

Dlatego każdy, kto decyduje się obecnie na korzystanie z tych tras, powinien szczególnie dbać o własne bezpieczeństwo.