Wznowienie wykonywania badań w Szpitalu Pediatrycznym

30 czerwiec 2020

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej wraca do szerokiej gamy badań diagnostycznych i laboratoryjnych wykonywanych na rzecz mieszkańców Podbeskidzia. Przerwa w ich wykonywaniu spowodowana była ograniczeniami związanymi z epidemią koronawirusa.

Od 29 czerwca dziecięcy szpital przy ulicy Sobieskiego w Bielsku-Białej ponownie oferuje badania diagnostyczne (tomografia komputerowa, RTG oraz USG w tym także USG Doppler) oraz badania laboratoryjne. Uwaga: termin badań laboratoryjnych, które są wykonywane od 7.15 do 10.00 (za wyjątkiem pobierania materiału z górnych dróg oddechowych) należy wcześniej ustalić telefonicznie pod numerem 33 828 40 79. Jednocześnie informujemy, że z odpłatnych badań w Szpitalu Pediatrycznym może korzystać każdy – zarówno dzieci jak i osoby dorosłe.