PIENIĄDZE NA INWESTYCJE

30 czerwiec 2020

Ponad 2,35 mln zł pozyskał wójt Janusz Pierzyna z rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych przeznaczonych dla gmin Powiatu Bielskiego.

Symboliczny czek wręczyli wójtowi ministrowie Stanisław Szwed i Grzegorz Puda w Starostwie Bielskim w Bielsku-Białej. Powiat Bielski z rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych otrzymał łącznie prawie 9,3 mln zł, zaś 10 bielskich gmin ponad 19,5 mln zł. Gmina Jasienica z tej puli otrzymała 2 352 112 zł.
Pieniądze można wydać na rozpoczęte już przedsięwzięcia oraz te, które mają ruszyć w tym roku. Można je przeznaczyć również na tzw. wkład własny przy inwestycjach, na które pozyskano środki zewnętrzne.