Światowy Dzień Alkoholowego Zespołu Płodowego

09 wrzesień 2020

Spada liczba dzieci urodzonych z zespołem FAS

Dziewiątego września obchodzony jest Światowy Dzień FAS ( Alkoholowego Zespołu Płodowego). Akcja ma przypominać matkom, że alkohol może zaszkodzić dziecku już w pierwszym miesiącu ciąży. – Alkoholowego Zespołu Płodowego można uniknąć jedynie, całkowicie rezygnując w czasie ciąży z tej używki – podkreśliła dr Danuta Zimmer, specjalista, pediatra neonatolog, ordynator Oddziału Patologii Noworodka w Szpitalu Wojewódzkim.

Danuta Zimmer wyjaśniła, że charakterystyczną cechą dzieci z Alkoholowym Zespołem Płodowym jest m.in. niska waga urodzeniowa. Często pierwsze dni, a nawet tygodnie życia, noworodek musi spędzić w inkubatorze. - FAS to zespół chorób, które są nieuleczalne. Dzieci doznają m.in. uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego, zaburzeń neurologicznych, opóźnień w rozwoju fizycznym i psychicznym. Cierpią m.in. na zaburzenia zachowania, wady rozwojowe serca. Mogą mieć poważne trudności z uczeniem się i koncentracją – dodaje dr Zimmer.

Z informacji lekarzy specjalistów, pielęgniarek oraz położnych, pracujących na Oddziałach Patologii Noworodka oraz Ginekologiczno –Położniczym Szpitala Wojewódzkiego wynika jednak, że w ciągu ostatnich lata spada liczba dzieci, rodzących się z zespołem FAS. – Wśród kobiet rośnie świadomość dotycząca negatywnych skutków picia alkoholu w ciąży. Przyszłe matki bardziej dbają o siebie, zdrowo się odżywiają. Dojrzale podchodzą do okresu ciąży i zdrowia swojego dziecka. Zostają abstynentkami  – podkreśliła Danuta Zimmer.

Inicjatywa, która zapoczątkowała Światowe Dni FAS, narodziła się w lutym 1999 roku. Troje rodziców wychowujących dzieci z FAS zadało sobie pytanie: "Czy gdyby rodzice wychowujący dzieci z FAS na całym świecie zebrali się razem o 9 godzinie 9 dnia 9 miesiąca roku i powiedzieli światu, by pamiętano, że podczas 9 miesięcy ciąży kobieta nie powinna pić alkoholu, to świat by ich posłuchał?". Kolejnym ich krokiem było zamieszczenie apelu w Internecie. Na początku zaczęli popierać go inni rodzice, potem różne miasta i kraje na całym świecie.  

Pierwszy Międzynarodowy Dzień FAS odbył się 9 września 1999 roku w Auckland w Nowej Zelandii. O godzinie 9.09 zaczęły bić dzwony w tamtejszym kościele, zachęcając do minuty refleksji.

W 2004 roku idea FAS trafiła do Polski.