URZĄD ZAMKNIĘTY DLA KONTAKTU BEZPOŚREDNIEGO

19 październik 2020

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w całym kraju, Urząd Gminy Jasienica w terminie od poniedziałku 19 października do piątku 23 października zostaje wyłączony z bezpośredniej obsługi interesantów.

Wszelkie sprawy mieszkańcy mogą załatwiać kontaktując się z pracownikami urzędu telefonicznie http://bip.jasienica.pl/5376 , poprzez pocztę elektroniczną oraz skrzynkę ePUAP. Ponadto informujemy, że sprawy można załatwić korzystając z okna urzędu znajdującego się po prawej stronie przy w wejściu głównym.

W wyżej wymienionym terminie kasa Urzędu będzie NIECZYNNA . Wszelkie płatności należy dokonywać elektronicznie na rachunek bankowy Urzędu Gminy:

06 8117 0003 0000 0101 2000 0110 .

W przypadku spraw niecierpiących zwłoki tj. zgłaszanie zgonów, spraw dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny (33 472 62 01, 33 472 62 02), celem ustalenia wizyty.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców ograniczamy możliwość bezpośrednich kontaktów. Zapewniamy jednak, że dołożymy wszelkich starań abyście Państwo zostali obsłużeni szybko, bezproblemowo i skutecznie.

Podjęte działania mają na celu dalsze funkcjonowanie urzędu.