ROWY UDROŻNIONE

16 listopad 2020

Na terenie sołectw gminy Jasienica kończą się tegoroczne prace związane z poprawą stanu infrastruktury odwodnieniowej.

– Od kilku lat każdego roku z budżetu Gminy Jasienica przeznaczamy pieniądze na poprawę systemu odwodnień w naszych sołectwach. Ma to na celu nie tylko uniemożliwić podtopienia dróg i posesji w czasie ulewnych deszczy, ale także zapobiec pojawiającemu się przy takich okazjach wypłukiwaniu ziemi spod jezdni, podmywaniu i niszczeniu dróg – wyjaśnia wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna.

Prace rozpoczęły się na początku lipca i objęły odcinki rowów i systemu odwodnień przy drogach gminnych w sołectwach gminy Jasienica. Najczęściej miejsca wymagające poprawy wskazali sami mieszkańcy za pośrednictwem sołtysów. Łącznie prace przeprowadzono na 31 odcinkach.

Zakres robót przy odtworzeniu i konserwacji rowów oraz odwodnień przy drogach gminnych na terenie gminy Jasienica objął odtworzenie i konserwację rowów, uwzględniające czyszczenie, profilowanie i odtworzenie umocnienia rowów. Przeprowadzono również bieżącą konserwację odwodnień, a więc czyszczenie, wymianę uszkodzonych elementów przelotowych oraz murków czołowych wraz z robotami towarzyszącymi.

Jak dodaje wójt Janusz Pierzyna, łącznie koszt prac wyniósł 194 tys. zł. – Systematyczne utrzymanie rowów oraz ich naprawa w wymagających tego miejscach pozwala nam na ograniczanie strat, jakie powodują pojawiające się coraz częściej katastrofalne deszcze – mówi wójt. Do końca roku prace odwodnieniowe zostaną wykonane na jeszcze jednej drodze w Grodźcu.