OSTROŻNIE, ALE Z OPTYMIZMEM

08 styczeń 2021

Sytuacja finansowa Gminy Jasienicy jest dobra, ale planując budżet na 2021 r. musimy być przygotowani na najgorsze – mówi wójt Janusz Pierzyna.

Według wójta, budżet Gminy Jasienica na 2021 r., jednogłośnie przyjęty na sesji 29 grudnia, to kompromis potrzeb, oczekiwań i możliwości. – Choć będzie wyższy niż poprzedni, a z 2020 r. zostanie wysoka nadwyżka to jednak musimy zdawać sobie sprawę, że nie wszystko od nas zależy. Może wydarzyć się wiele niekorzystnych zjawisk i te zagrożenia również musimy uwzględnić w zapisach budżetu – wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna. – Roztropność nakazuje, aby mądrze inwestować, myśląc o rozwoju i przyszłości gminy, ale jednocześnie mieć odłożone oszczędności na gorsze czasy – dodaje.

Sytuację finansową Gminy ocenił jako bardzo dobrą. Na koniec 2020 r. Jasienica miała co najmniej kilkanaście milionów nadwyżki, dokładne dane będą znane za kilka tygodni. Nadwyżka, z jaką wchodzimy w 2021 r., wynika z sięganiu do wielu źródeł dochodów. Za sprzedaż nieruchomości, głównie z Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej – przygotowywanej przez dekadę właśnie w tym celu – pozyskano ok. 12 mln zł. Przygotowując się w 2020 r. na trudne czasy, wójt z kolei uzyskał od banku możliwość emisji obligacji do kwoty 30 mln zł. – Skorzystaliśmy z emisji obligacji tylko w wysokości 4,5 mln zł na bardzo korzystnych warunkach, z niskim oprocentowaniem. Wystarczy, aby spłacić poprzednie zobowiązania finansowe sprzed kilku lat. Nie mamy w tej chwili potrzeby, aby pozyskiwać więcej, ale w rezerwie taka możliwość ciągle nam pozostaje – mówi wójt.

Kolejnym źródłem dodatkowych dochodów do budżetu są pieniądze pozyskane z różnych programów unijnych i rządowych, dotacji i specjalnych funduszy. W grudniu m.in. Jasienica otrzymała od rządu 4,2 mln zł na budowę drugiego dojazdu do Strefy. – Na ten cel planowaliśmy pozyskać pieniądze ze sprzedaży gruntów. Teraz już nie ma takiej potrzeby, a pieniądze za działki będziemy mogli przeznaczyć na inne potrzebne inwestycje – dodaje wójt.

A inwestycji w tym roku w gminie Jasienica nie zabraknie. Dochody budżetu wyniosą 136,9 mln zł, z kolei wydatki – blisko 143,9 mln zł. Za prawie 1,24 mln zł zostaną wybudowane wodociągi w Rudzicy (rejon Zalesia), Grodźcu (ul. Topolowa), i Międzyrzeczu Górnym (ul. Sarnia i Łowiecka), zaś rozbudowa kanalizacji i odwodnień pochłonie 380 tys. zł.

Na inwestycje w mienie gminne zaplanowano 7,68 mln zł. Te fundusze pozwolą m.in. na rozbudowę istniejących i budowę nowych instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej (829 tys. zł), rozpoczęcie budowy strażnicy OSP w Łazach (obiekt wielofunkcyjny – 300 tys. zł) czy utwardzenie działki w rejonie OSP Mazańcowice (300 tys. zł). Dalszy ciąg rozbudowy strażnicy OSP w Jasienicy pochłonie 5,6 mln zł, budynku szkoły w Świętoszówce blisko 2,5 mln zł, zaś sali gimnastycznej przy szkole w Międzyrzeczu Górnym – 1,93 mln zł. 200 zł będzie kosztować dokończenie budynku Centrum Informacji Turystycznej.

Na zakup specjalnego wozu dla policji Gmina Jasienica planuje dofinansowanie w wysokości 50 tys. zł. Z kolei 360 tys. zł będzie kosztować budowa dwóch tężni solankowych – w Rudzicy i Międzyrzeczu Dolnym, 350 tys. zł nowy skatepark w Jasienicy, a rozbudowa zaplecza sportowo-gospodarczego w Landeku 200 tys. zł.

Tegoroczne plany obejmują też szeroki front robót na drogach, mostach i parkingach. Z budżetu Gminy Jasienica zostanie wydanych 1,855 mln zł na dofinansowanie zadań drogowych powiatu bielskiego, w tym 1,755 mln zł na rozbudowę drogi Międzyrzecze – Mazańcowice. Z kolei kolejne ponad 3 mln zł pochłoną drogi gminne, m.in. parking z sanitariatami obok szkoły w Jasienicy (1,8 mln zł), rozbudowa parkingu przy OSP w Świętoszówce (282 tys. zł), czy dokumentacja poszerzenia ul. Szkolnej w Świętoszówce i Bierach. Na wykonanie bruku przed budynkiem GOK w Rudzicy przeznaczono 200 tys. zł, a rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy 114,5 tys. zł.

Wiadomo już także, że będzie modernizowana droga Międzyrzecze Dolne – Rudzica o kosztorysowej wartości 16 mln zł. Wniosek Powiatu Bielskiego o dofinansowanie w wysokości połowy kosztów jest w trakcie rozpatrywana, Gmina Jasienica będzie partycypować w 25 proc. – To kroki milowe w rozwoju gminy Jasienica – mówi wójt Janusz Pierzyna.