Personel stanął na wysokości zadania

12 styczeń 2021

W 2020 roku na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej na świat przyszło 2046 dzieci. 24 rodzące pacjentki miały dodatni wynik na zakażenie SARS -CoV-2.

 

Barbara Sadlik, położna oddziałowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wyjaśniła, że od początku pandemii działania lekarzy, położnych i całego personelu sprowadzały się do stworzenia jak najbardziej bezpiecznych warunków pobytu dla kobiet. – Tak jak w całym szpitalu wyznaczyliśmy strefy czerwoną, pomarańczową i zieloną, aby odizolować pacjentki z dodatnim wynikiem na Covid 19 lub takie, które były podejrzane o zakażenie koronawirusem. Było to niezwykle trudne, gdyż dotyczyło pacjentek rodzących oraz kobiet w okresie połogu. Wszystko działo się w czasie, gdy nasz oddział był przepełniony – powiedziała Barbara Sadlik.

 

Barbara Sadlik podkreśliła, że sytuacja zmieniła się diametralnie, gdy dyrekcja szpitala udostępniła na terenie placówki dodatkowe pomieszczenia dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. – Mogliśmy utworzyć tam filię naszego oddziału, przeznaczoną tylko dla pacjentek zakażonych – powiedziała położna. Dzięki temu na głównym oddziale przebywają wyłącznie pacjentki zdrowe. – W filii hospitalizowane są zakażone SARS –CoV-2 kobiety ciężarne oraz takie, które mają problemy ginekologiczne. Opiekę nad nimi sprawuje zmieniający się co kilka godzin personel, maksymalnie zabezpieczony w środki ochrony osobistej – podkreśliła położna oddziałowa.

 

Zespół Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w czasie pandemii  koronawirusa stanął na wysokości zadania. Trzeba podkreślić, że w bielskim Szpitalu Wojewódzkim rodziły kobiety zakażone SARS -CoV-2, odsyłane z tego powodu z innych podmiotów medycznych.