NOWA DROGA DO STREFY

19 luty 2021

Południowy sięgacz na terenie Jasienickiej Strefy Ekonomicznej zostanie połączony z drogą Rudzica-Międzyrzecze. Dzięki temu Strefa zyska drugą drogę dojazdową.

Jak wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna, Gmina Jasienica liczyła się, że będzie musiała wybudować drogę z własnego budżetu, ale jednocześnie wójt czynił starania, aby uzyskać dofinansowanie do inwestycji, szacowanej na 5,0 mln zł. Pod koniec ub. roku okazało się, że pieniądze na drogę wpisano na listę Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i przekazano 4,2 mln zł na to zadanie w formie dofinansowania.

Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu, jeszcze w tym roku ruszą prace. Obejmą one budowę odcinka o długości 620 metrów i szerokości 7 m. Po jednej stronie na całej długości zostanie wybudowany chodnik, powstanie też utwardzone pobocze. Nad potokiem i pozostałymi ciekami wodnymi powstaną przepusty, a wzdłuż drogi częściowo umocnione rowy odwodnienia. Droga będzie miała kanalizację deszczową o łącznej długości 518,6 m, powstanie kanał technologiczny na długości ok. 630 m, a także oświetlenie uliczne.

Droga zostanie dokończona w przyszłym roku. – Zdecydowanie ułatwi dojazd na Strefę. To ważne, bo w najbliższym czasie planujemy przeznaczyć kolejne 70 hektarów w sąsiedztwie na poszerzenie Strefy, więc dodatkowe połączenia Strefy drogami dojazdowymi stają się niezbędne – mówi wójt.