WÓJT NAGRODZONY PRZEZ UCZELNIĘ

14 październik 2021

Akademia WSB nagrodziła wójta Janusza Pierzynę wyróżnieniem uczelni za wkład w jej rozwój.

Janusz Pierzyna otrzymał wyróżnienie rektora uczelni za wkład w rozwój Akademii WSB, za współpracę przy realizacji przedsięwzięć naukowych i badawczych oraz udział w projektach na rzecz społeczności regionu. Nagrodę wójtowi wręczyła rektor Akademii dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB, w sobotę 9 października podczas inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie Akademii WSB. Uroczystość została zorganizowana w cieszyńskim Teatrze im. Adama Mickiewicza.

Wójt Janusz Pierzyna od wielu lat współpracuje z cieszyńską filią Akademii WSB. Patronował jako prezes Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” w imieniu Sieci EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego z siedzibą w Cieszynie powołaniu uczelnianego Instytutu Studiów nad Współpracą Terytorialną i Międzyorganizacyjną Akademii WSB w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie. Jest również członkiem Rady Ekspertów Akademii WSB w Cieszynie.

Teatr w Cieszynie. Na scenie od lewej: studentka w stroju ludowym, wójt, rektor, dwóch nauczycieli akademickich w togach i studentka w stroju ludowym.,

fot. Wydział Zamiejscowy w Cieszynie Akademii WSB