OŚWIATOWE PODZIĘKOWANIA

14 październik 2021

W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej wójt Janusz Pierzyna nagrodził najlepszych nauczycieli i podziękował wszystkim pracownikom oświaty za ich wkład w wychowanie młodego pokolenia. Pogratulował też najlepszym uczniom, którzy w czerwcu zakończyli naukę w szkołach podstawowych na terenie gminy Jasienica.

Wójt z nauczycielami i dyrektorami placówek edukacyjnych spotkał się w sali widowiskowej przy Urzędzie Gminy z zachowaniem rygorów epidemicznych. Janusz Pierzyna podziękował wszystkim pracownikom gminnej oświaty za ich pracę. – Za wasze serce dla uczniów, zaangażowanie i uśmiech. Szczególnie dziękuję Państwu za pracę w tym ostatnim okresie, gdy z powodu pandemii musieliście prowadzić zdalne nauczanie bez możliwości bezpośredniego kontaktu z uczniami. Wspólnie jako społeczność gminy Jasienica dajemy radę przezwyciężać te trudności – mówił wójt.

Przypomniał, że Gmina Jasienica w miarę możliwości nieustannie pomaga w modernizacji szkół, ich rozbudowie i odpowiednim wyposażeniu. Na ręce przewodniczącego Rady Gminy Czesława Machalicy skierował podziękowania za to, że radni jednomyślnie głosują za tymi znacznymi dla budżetu Gminy wydatkami. Dzięki temu w ostatnich latach została powiększona szkoła w Międzyrzeczu Górnym, przybyła jej sala gimnastyczna, obecnie trwa rozbudowa szkoły w Świętoszówce, a Gmina przymierza się również do rozbudowy placówek w Iłownicy i Wieszczętach.

Wraz z Czesławem Machalicą wójt wręczył nagrody 14 najlepszym nauczycielom, dziewięciu dyrektorom gminnych placówek oświatowych, a także Urszuli Bujok, dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli.

Zaraz potem odbyła się kolejna uroczystość – wręczenie nagród dla najlepszych uczniów, którzy zakończyli naukę w szkołach podstawowych na terenie gminy Jasienica. Co roku takie spotkania organizowane są w czerwcu na zakończenie nauki, w tym roku jednak ze względu na pandemię i konieczność nauki zdalnej uroczystość przełożono na październik. Wójt nagrodził 24 uczniów, którzy oprócz najlepszych stopni wykazali się też w różnego rodzaju działalności pozaszkolnej, sportowej i społecznej. – Dobrze wykorzystaliście tę wiedzę, którą przekazali wam nauczyciele. Będziecie z niej czerpać w dorosłym życiu, także po to, aby samemu nabierać mądrości – mówił wójt do uczniów.

Podziękował zarówno nauczycielom, jak i rodzicom uczniów, że wsparli ich chęci do nauki i pozalekcyjne pasje. Przypomniał też, że za nimi dopiero pierwszy etap edukacji. – To kolejne etapy i kolejne szanse na dokonanie dobrych wyborów. Im więcej zdobywacie wiedzy, tym lepiej będziecie rozpoznawać prawdę i prawdziwe wartości – zachęcał Janusz Pierzyna. Dodawał, że już wkrótce pokolenie dzisiejszych uczniów weźmie odpowiedzialność za Polskę, dlatego powinni się dobrze do tej roli przygotować. – Tylko mądrzy ludzie mogą dać drugiemu człowiekowi coś lepszego – mówił.

Zaapelował również o to, aby nie zapominali o swoich korzeniach, o dziedzictwie przodków i tradycjach Śląska Cieszyńskiego, wielu pokoleń pracowitych ludzi, szanujących prawdziwe wartości. – Mamy szczęście żyć w tym miejscu. Zawsze pamiętajcie: jesteście z Jasienicy – mówił. Na koniec życzył młodym ludziom dokonywania najlepszych wyborów i takiej pracy zawodowej, w której będą mogli realizować swoje pasje.

Nauczyciele siedzą na krzesłach w sali widowiskowej przy Urzędzie Gminy z zachowaniem rygorów epidemicznych. Przemawia do nich wójt.

Na wspólnym zdjęciu wójt, przewodniczący rady gminy wraz z 23 najlepszymi uczniami, którzy zakończyli naukę w szkołach podstawowych na terenie gminy Jasienica.

 

Zobacz też:

WÓJT NAGRODZONY PRZEZ UCZELNIĘ

Akademia WSB nagrodziła wójta Janusza Pierzynę wyróżnieniem uczelni za wkład w jej rozwój.

 

PODRÓŻE Z BIBLIOTEKĄ

Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy zaprasza na spotkanie z podróżnikami: Wiolettą Hutnik i Wojciechem Ilkiewiczem.

 

ZŁOTE, SREBRNE I BRĄZOWE MEDALE W SKOKU O TYCZCE

Trzy pierwsze miejsca, dwa drugie i jedno trzecie wywalczyli młodzi tyczkarze UKS Olimp Mazańcowice podczas Mistrzostw Śląska w skoku o tyczce ...

 
logo Monitor Polski