Bezpłatne wsparcie psychologiczne dla dzieci

18 październik 2021

Bezpłatne wsparcie psychologiczne dla dzieci w Gminie Lipowa!

Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom, zwłaszcza po pandemicznym Wójt Jan Góra postanowił zadbać o bezpłatne psychologiczne wsparcie dla dzieci w szkołach w Gminie Lipowa.

                                                                   

Wójt Gminy Lipowa Jan Góra, opublikował na swoim profilu na facebooku informację do uruchomieniu w szkołach profesjonalnego, bezpłatnego wsparcia psychologicznego „Szanowni Państwo, dostaje sygnały jako dobry był to ruch, więc dziś już oficjalnie mogę powiedzieć, że od września bieżącego roku w placówkach oświatowych naszej gminy pracuje psycholog szkolny. Sytuacja pandemii oraz rosnące potrzeby dzieci i młodzieży pokazały, jak ważne i potrzebne jest wsparcie profesjonalnego psychologa na co dzień. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom w każdej szkole psycholog pełni dyżur, podczas którego służy bezpłatnym wsparciem dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.”

Depresja zwłaszcza wśród dzieci to problem palący. Jak piszą fachowcy z Projekt „The Presja”, który działa w ramach „Fundacji Z Wyboru”: „Dzieci i młodzież, podobnie jak dorośli, miewają gorsze samopoczucie. W końcu ich życie to dynamiczne zmiany, w których czasem ciężko odnaleźć samego siebie. Gdy jednak obniżony nastrój przedłuża się, nie warto tego ignorować. Istnieje szansa, że jest to dziecięca depresja, która dopada coraz większą ilość osób. Według WHO, aż 10%-20% dzieci na świecie cierpi na zaburzenie psychiczne, a depresja jest wśród nich najczęstszym. Znaczna ilość przypadków pozostaje niewykryta i nieleczona, przez co samobójstwo jest trzecią najpopularniejszą przyczyną śmierci wśród adolescentów.

Warto podkreślić, że depresja nie jest przelotną modą, którą możemy zbyć. Ta choroba może dotknąć każdego z nas. Dzieci i młodzież są wręcz szczególnie narażeni, biorąc pod uwagę liczne przemiany psychiczne, fizyczne i emocjonalne, próby zrozumienia świata oraz fakt, że nawet najdrobniejsza sytuacja może wpłynąć na ich rozwój czy postrzeganie swojej osoby. Ze względu na tę wrażliwość dziecka, nie można myśleć, że jest za młode na depresję. Lepszym wyjściem jest próba zrozumienia istoty tej choroby i jak wygląda jej przebieg.”

-Depresja to problem bardzo poważny zwłaszcza wśród dzieci. Ze przytłaczającymi statystykami i opiniami ekspertów zetknąłem się choćby analizują materiały do wielu moich rozmów które znalazły się w mojej najnowszej książce „Humorem i (u)Śmiechem”. W związku z tym bardzo się cieszę w Gminie Lipowa udało się zatrudnić profesjonalnego psychologa, który krąży po szkołach i udziela bezpłatnego wsparcia dla dzieci. Była to świetna decyzja Wójta i mam nadzieję, że za przykładem Gminy Lipowa pójdą inne samorządy, albo choćby zwrócą na to uwagę.- mówi Szymon J. Wróbel