PODZIĘKOWANIE ZA PRACĘ W KOŁACH GOSPODYŃ

21 listopad 2021

Wójt Janusz Pierzyna podziękował za pracę w sołeckich kołach gospodyń wiejskich paniom, które przekazały kierowanie stowarzyszeniem młodszym koleżankom.

W sali Gminnego Ośrodka Kultury przy Urzędzie Gminy w Jasienicy spotkały się panie z Gminnej Rady Kobiet. Przy tej okazji Anna Tomik z Iłownicy i Władysława Sacher z Mazańcowic zrezygnowały z przewodniczenia kołom w swoich sołectwach i przekazały obowiązki młodszym koleżankom. Anna Tomik kierowała kołem przez 53 lata, pielęgnując polską kulturę, wywierając silny wpływ na rozwój sołectwa poprzez kultywowanie tradycyjnej sztuki kulinarnej, rękodzieła ludowego oraz współtworząc wiele społecznych inicjatyw. Władysława Sacher kierowała kołem w Mazańcowicach przez sześć lat.

Wójt Janusz Pierzyna podziękował ustępującym przewodniczącym za ich zaangażowanie wręczając okolicznościowe tabliczki. – Chcieliśmy uhonorować te panie, które poświęciły wiele lat pracy w naszych kołach gospodyń. To dzięki nim, ich zaangażowaniu, pomysłowości, pracy i wytrwałości tak wiele te stowarzyszenia wniosły do życia społecznego i kulturalnego naszej gminy. Zawsze dbały o podtrzymywanie tradycji, zwyczajów i historii naszego regionu oraz promocję dziedzictwa kulturowego. Zawsze włączały się w przygotowanie różnorodnych przedsięwzięć, które promowały naszą gminę – mówił wójt.

Nowymi przewodniczącymi zostały Irena Sojka w Iłownicy i Wiesława Dziergas w Mazańcowicach. Wójt Janusz Pierzyna w imieniu całej społeczności gminy Jasienica pogratulował wyboru, a także złożył życzenia owocnej pracy.

W gminie Jasienica działa 14 kół gospodyń wiejskich.

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z władzami gminy siedzą przy stole na sali jasienickiego GOKu przy Urzędzie Gminy.

Zobacz też:

PIOTR WICEMISTRZEM ŚLĄSKA

Piotr Talik mistrzowsko kończy sezon lekkoatletyczny 2021 dwukrotnie stając na podium.

 

MIEJSCE DLA ŁAZÓW

Gmina Jasienica ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy budynku nowej strażnicy OSP w Łazach wraz z salą dla mieszkańców sołectwa.

 

KLASY NA NOWY SEMESTR

Dobiega końca rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świętoszówce. Uczniowie naukę w nowej części zaczną już w kolejnym semestrze.

 
logo Monitor Polski