OKNO URZĘDOWE

18 styczeń 2022

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Naszej Gminy Urząd zachęca do korzystania z możliwości pozostawienia pism w oknie urzędowym.

Przypominamy, że obok głównego wejścia do Urzędu, zostało uruchomione okno urzędowe, czynne w godzinach pracy Urzędu. Interesanci mogą do niego wrzucać dokumenty i wnioski przyniesione do Urzędu. Prosimy, aby pamiętać, że okno przeznaczone jest wyłącznie na pisma skierowane do Urzędu Gminy Jasienica.

Wyjątkiem są wnioski dotyczące wydawania aktów zgonów, dowodów osobistych, a także meldunków. W tej sytuacji należy udać się na dziennik podawczy.

Pracownicy Urzędu zwracają się z prośbą, by w trosce o zdrowie wchodzić do Urzędu pojedynczo.

Prosimy o dostosowanie się do wyżej wymienionych zaleceń.

Urząd Gminy Jasienica. Po prawej stronie strzałka z zaznaczonym miejscem okna urzędowego.