SUKCES W KONKURSIE BEZPIECZNY INTERNET

20 kwiecień 2022

Brajan Michnik, uczeń szkoły w Wieszczętach, zajął 3. miejsce w konkursie „Bezpieczny Internet”.

Brajan jest uczniem klasy 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wieszczętach, wystartował w VI Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczny Internet – Działajmy Razem!” pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty.

Celem konkursu było propagowanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie właściwych postaw moralnych oraz promowanie działań na rzecz zapobiegania przemocy wśród dzieci. Konkurs miał za zadanie również rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną, upowszechnianie idei poszanowania praw autorskich i ochrony danych osobowych w sieci, wzmocnienie wśród uczniów wiary we własne umiejętności i zdolności, wyrabianie pewności siebie i dowartościowania własnej osoby oraz radość przedstawiania swych zdolności.

Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie plakatu o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu w dowolnym programie graficznym.

Opiekun konkursu

Agnieszka Sadowska