DUŻO DROŻSZE INWESTYCJE

27 kwiecień 2022

O rosnących kosztach inwestycji i o pomocy przybyłym do gminy Ukraińcom mówiono podczas sesji Rady Gminy Jasienica w czwartek 31 marca.

Wójt Janusz Pierzyna poinformował o działaniach Urzędu Gminy Jasienica i jej mieszkańców wspierających Ukraińców, którzy po opuszczeniu swojego kraju trafili do naszego rejonu. Do czwartku zostało zgłoszonych 225 osób mieszkających na terenie gminy Jasienica, zostało też wydanych 570 numerów PESEL. Wójt podziękował wszystkim, którzy włączyli się w udzielanie pomocy. Fotograf Pan Janusz Krywult m.in. wykonał bezpłatnie już ponad 400 zdjęć, potrzebnych do uzyskania rejestracji.

Część ukraińskich dzieci rozpoczęła naukę w placówkach oświatowych. Łącznie 43 dzieci uczęszcza do szkół podstawowych i 23 do przedszkoli. Co ważne, są rodziny, które zatrzymały się na chwilę w Jasienicy, a następnie pojechały dalej, część dzieci ukraińskich z kolei uczy się zdalnie, łącząc się ze swoim krajem. – Ci, którzy zdecydowali się na naukę w naszych placówkach, mogą to robić bez żadnych przeszkód z naszej strony – mówi wójt Janusz Pierzyna.

W budynku obok Urzędu został zorganizowany Magazyn Gminny, w którym przyjmowane są artykuły pierwszej potrzeby i inna pomoc rzeczowa dla obywateli Ukrainy. – Stąd mój apel o dostarczenie kolejnych potrzebnych artykułów. Pamiętajmy, że nasi sąsiedzi uciekali w pośpiechu, zostawiając cały swój dobytek, często nie mają więc praktycznie niczego – mówił Janusz Pierzyna.

Wójt przypomniał również, że już w pierwszym okresie wojny strażacy ze wszystkich jednostek OSP przygotowali sprzęt strażacki, łącznie z wozem bojowym marki Steyr, który został przekazany dla strażaków z Ukrainy. Wartość podarowanego sprzętu wynosi ok. 150 tys. zł.

Został również uchwalony plan przestrzennego zagospodarowania dla sołectwa Biery. Wójt przypomniał, że mieszkańcy czekali na to od wielu lat. – Już w 2010 r. uchwaliliśmy Studium zagospodarowania dla naszej gminy, uwzględniając ponad tysiąc wniosków od mieszkańców. Niestety, przez kolejne lata natrafialiśmy na przeszkody, które uniemożliwiły nam uchwalenie Studium zagospodarowania przestrzennego – mówił Janusz Pierzyna. Nastąpiło to dopiero w 2016 r., ale do ostatecznego zatwierdzenia na poziomie Wojewody Śląskiego doszło dopiero osiem miesięcy później.

Gotowe Studium nie zakończyło problemów, bowiem w procesie zatwierdzenia planów dla poszczególnych sołectw musi wypowiedzieć się ponad 40 różnego rodzaju instytucji, m.in. Ministerstwo Rolnictwa, spółka Wody Polskie czy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Ta ostatnia właśnie zakwestionowała chęć przekształcenia części gruntów należących do mieszkańców Bierów na cele budowlane, wskazując, że znajdują się one zbyt blisko terenów leśnych i przez budownictwo mogą zostać zakłócone szlaki migracji zwierząt. Aby więc nie blokować na kolejne miesiące uchwalenia planu dla Bierów, Gmina zdecydowała się uwzględnić te zastrzeżenia. – Nie zgadzamy się z nimi, ale musimy je przyjąć, jeżeli chcemy zatwierdzić plan zagospodarowania dla Bierów – wyjaśniał wójt. W dalszym ciągu na szczeblu wojewódzkim i centralnym trwają uzgodnienia projektów planów dla sołectw Jasienica, Grodziec i Mazańcowice.

Rada Gminy upoważniła też wójta do dokonywania bieżących zmian w budżecie i wydatkowania pieniędzy Gminy na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy. To uprawnienie umożliwia bowiem dokonanie szybkich zakupów czy wydatkowania pieniędzy i przekazanie pomocy w to miejsce, w którym jest ona potrzebna. Zakres pomocy objął m.in. wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach Gminy Jasienica, zakup materiałów edukacyjnych, wsparcie psychologiczne i prawne, sfinansowanie tłumaczy oraz zajęć kulturalnych i sportowych, naukę języka polskiego, pracę socjalną.

Na wniosek wójta Rada Gminy przekazała 25 tys. zł dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej jako dofinansowanie do zakupu samochodów służbowych. Przypomnijmy, że Komisariat Policji w Jasienicy podlega właśnie bielskiej komendzie. Dołożono również 3,5 mln zł na sfinansowanie budowy dużego placu postojowego w centrum Jasienicy. Duży parking z sanitariatami ma służyć do obsługi ruchu w centrum administracyjnym gminy. Przeznaczony będzie m.in. dla samochodów pracowników okolicznych instytucji, aby miejsca postojowe przy ich siedzibach służyły petentom. W soboty zaś parking posłuży jako targowisko dla miejscowych producentów żywności.

Przypomnijmy, w ub.roku z funduszy rządowych wójt pozyskał 1,4 mln zł dofinansowania do tej inwestycji, zaś według ówczesnych kosztorysów całość miała kosztować ok 3 mln zł. Tymczasem podczas niedawnego przetargu zaproponowana cena przekroczyła 4,7 mln zł. – Nastał bardzo trudny czas i nie wiemy, co się stanie, czy nie będzie jeszcze drożej. Dlatego proponuję, abyśmy jednak teraz wybudowali ten parking – mówił wójt.

Jak wyjaśnia Janusz Pierzyna cena np. asfaltu w ciągu kilku miesięcy wzrosła z 220 zł za tonę do 360-400 zł. Firmy wstrzymują się z udziałem w przetargach na długotrwałe inwestycje, gdyż obawiają się, że nie podołają rosnącym cenom. Dla Gminy Jasienica oznacza to duże kłopoty z realizacją inwestycji. Np. na remonty dróg dołożono do początkowego 1,4 mln zł kolejny 1 mln zł, ale nie wiadomo, czy nie trzeba będzie planu robót ograniczyć o połowę właśnie z powodu galopujących cen. Z tego też względu pod znakiem zapytania stanęła realizacja budowy Zakładu Komunalnego przy PSZOK-u, na którą w ub.roku wójt pozyskał 5 mln zł, jakie miały wtedy całkowicie wystarczyć na budowę. Według dzisiejszych kosztorysów koszt wyniesie 12 mln zł.

W tegorocznym budżecie Gminy zapisano rekordowe 55 mln zł na inwestycje, ale już od kilku lat bardzo dużo w gminie się budowało. – Dziś widać, jak dobrze zrobiliśmy, bo budować będzie coraz trudniej – mówi wójt. I dodaje, że finanse Gminy są stabilne, także te środki przeznaczone na inwestycje. To dzięki sprzedaży gruntów z Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej, która od 7 lat zapewnia systematyczny wpływ dochodów budżetowych, przeznaczonych właśnie na prorozwojowe inwestycje. W kwietniu rozstrzygnie się przetarg na sprzedaż 2 hektarów gruntów na Strefie, kolejne firmy zainteresowane są zakupem następnych 7,5 hektara, co da łącznie ok. 20 mln zł. – Mamy więc zabezpieczenie na wszystkie zaplanowane inwestycje, czyli rozbudowy szkół w Iłownicy i Wieszczętach, strażnicę w Landeku i ośrodek zdrowia w Międzyrzeczu Górnym. Ale co następnie? – dodawał Janusz Pierzyna.

Wójt poinformował również o kłopotach ze znalezieniem lekarza ginekologa, który przyjmowałby w ośrodku zdrowia w Jasienicy w ramach osobnego kontraktu z NFZ. Mimo wielu starań nikt praktyki ginekologicznej nie chce objąć, Gmina zaś nie może z powodu przepisów opłacić takiego gabinetu. – Gdyby więc ktoś znał lekarza o takiej specjalności, proszę dać znać, że chętnie w naszym ośrodku zdrowia udostępnimy mu gabinet na jego praktykę – mówił wójt.

Była to ostatnia sesja przed świętami, toteż wójt Janusz Pierzyna i przewodniczący Rady Gminy Czesław Machalica w imieniu całej rady złożyli życzenia sobie i mieszkańcom gminy.