COROCZNA KONSERWACJA ROWÓW

20 czerwiec 2022

Trwają prace przy konserwacji rowów i odwodnień na terenie sołectw gminy Jasienica.

Pierwsze prace rozpoczęły się w Rudzicy i Iłownicy, kolejne odcinki są naprawiane według przyjętego harmonogramu. Zakończenie robót przewidziano na początek września. – Co roku przeznaczamy znaczne kwoty na konserwację rowów i odwodnień dróg. Takie prace pozwalają uniknąć zagrożeń związanych z niewydolnością odprowadzania wody, jakie pojawiają się podczas intensywnych deszczy, których przecież w ostatnich latach nie brakuje – mówi wójt Janusz Pierzyna.

W tym roku na naprawę ok. 30 odcinków rowów i systemów odwodnień zaplanowano dotychczas w budżecie Gminy 208 tys. zł. Jak podkreśla Janusz Pierzyna, miejsca przeznaczone do konserwacji wskazują same sołeckie społeczności z udziałem sołtysów i rad sołeckich.

Zakres robót przy tego rodzaju naprawach obejmuje odtworzenie i konserwacje rowów, ich czyszczenie, profilowanie i odtworzenie umocnień konstrukcji. Jednocześnie będzie przeprowadzona bieżąca konserwacja odwodnień, tj. czyszczenie, wymiana uszkodzonych elementów przelotowych, a także murków czołowych wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi.