PARKING W ŚWIĘTOSZÓWCE JUŻ GOTOWY

23 lipiec 2022

Wcześniej niż planowano zakończono rozbudowę parkingu przy budynku straży pożarnej OSP Świętoszówka.

Warto podkreślić, że budynek nie służy jedynie druhom z OSP, ale ma charakter wielofunkcyjny. – Parking będzie służył wszystkim mieszkańcom, którzy przyjeżdżają do tego miejsca, stanowiącego centrum integracji całego sołectwa – wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna. Oprócz straży obiekt mieści bowiem dużą salę widowiskową z zapleczem kuchennym, często wykorzystywaną do działalności miejscowych stowarzyszeń i na spotkania mieszkańców. Działa tu także poczta, lekarz i kantor. Budynek w ostatnich latach przeszedł gruntowną modernizację, dzięki czemu poprawił się jego stan techniczny, a także stał się dużo bardziej funkcjonalny.

Toteż rozbudowę parkingu należy uznać za ostatni etap prac przy modernizacji obiektu. Parking powiększył się, obecnie dysponuje 25 miejscami postojowymi, zostały wyznaczone również dwa miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Przy okazji rozbudowy parkingu cały teren zyskał odwodnienie, które połączono z istniejącą kanalizacją deszczową. Nową część dostosowano do otaczającego terenu, dróg i placów wokół budynku strażnicy, nawierzchnię wyłożono kostką betonową. Całość kosztowała 335 547,34 zł.

Wyremontowany parking przy OSP Świętoszówka.

Wójt z radnymi, przedstawicielami OSP odbiera parking.

Zobacz też:

NOWY WÓZ DLA GRODŹCA

Tym razem o nowy wóz strażacki wzbogaciła się jednostka OSP w Grodźcu. To siódmy nowy pojazd strażacki zakupiony w ostatnich pięciu latach ...

 

TRZY DNI MUZYCZNEJ ZABAWY W JASIENICY

Po dwóch latach przerwy mieszkańcy gminy Jasienica ponownie spotkali się na zabawie XXVI Lata w Jasienicy.

 

JUŻ 19 DZIAŁKA SPRZEDANA

Za ponad 5,2 mln zł została sprzedana działka w Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej.