ETAP 1 Tour de Pologne 2022

23 lipiec 2022

Etap 1 – DZIEŃ DOBRY – Tour de Pologne 2022

Uroczysty start 79. Tour de Pologne odbędzie się w Kielcach – stolicy województwa świętokrzyskiego, znanego ze swojej górniczej przeszłości. Etap zakończy się w centrum Lublina i ma długość 218.8 kilometrów z około 1,500 metrów przewyższenia. Koniec etapu w centrum Lublina, jednak przed tym na zawodników czeka ostatni podjazd, który wyłoni zwycięzcę pierwszego etapu.

Kadzielnia Kielce

Ten piękny rezerwat przyrody położony jest około 2 km od centrum Kielc. Zajmuje on powierzchnię około 14 ha. Centralna część Kadzielni, Skałka Geologów objęta jest ochroną jako rezerwat przyrody nieożywionej. Pozostała część obszaru jest chroniona w ramach Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Jest to miejsce o ciekawej historii, bogatych zasobach przyrody, a także raj, w którym można spędzić miło czas relaksując się podczas spaceru wśród skał, w otoczeniu urzekającej scenerii.

Szlak Podziemny w Lublinie 

Wytyczony w 2006 r. szlak, rozpoczynający się w lochach Trybunału Koronnego w centrum Lublina, ma prawie 300 metrów długości i prowadzi przez połączone ze sobą piwnice XVI- i XVII-wiecznych kamienic. Znajdują się w nich makiety przedstawiające zmieniający się krajobraz miejski Lublina. Emocjonujący spacer po zabytkowych piwnicach staromiejskich, to podróż w czasie, pozwalającą odkryć przeszłość miasta.