ÓSMOKLASIŚCI Z IŁOWNICY NAJLEPSI W POWIECIE

20 wrzesień 2022

Szkoła w Iłownicy informuje o osiągnięciu swoich uczniów podczas egzaminu kończącego naukę w szkole podstawowej.

Z ogromną satysfakcją i nieskrywaną dumą pragniemy pochwalić się sukcesem tegorocznych ósmoklasistów szkoły w Iłownicy, którzy osiągnęli historycznie wysokie wyniki na egzaminie kończącym naukę w szkole podstawowej. Okazali się oni najlepsi w powiecie bielskim, bardzo dobrze wypadli także na tle województwa śląskiego i kraju.

Za tym sukcesem stoi rzetelna, systematyczna nauka uczniów, ale także wspaniała praca nauczycieli począwszy od klas 1-3, gdzie wychowawcą był pani Violeta Giżycka. Bezpośrednio do egzaminu przygotowali uczniów: polonistka – pani Agnieszka Tolasz, matematyczka – pani Regina Pietroszek, anglistka – pani Eliza Tokarz, wychowawca w klasach 4-8 pani Mariola Białek.

Moment, w którym nasi wychowankowie są najlepsi w powiecie i jedni z najlepszych w województwie śląskim w rankingach porównujących wyniki egzaminów, to dla całej społeczności szkolnej Iłownicy i Landeka niezwykłe święto.

Jako nauczyciele od najmłodszych lat współtowarzyszymy naszym uczniom w przeżywaniu każdej porażki i sukcesu, jesteśmy obecni podczas składania sylab i poprawnego trzymania pióra, motywujemy, pocieszamy i szukamy wciąż nowych sposobów poszerzania wiedzy i umiejętności naszych podopiecznych. Spodziewaliśmy się, że wyniki naszej tegorocznej klasy 8 będą dobre, ale one przerosły nasze oczekiwania i dają nam nową motywację do dalszej pracy z kolejnymi rocznikami uczniów.

Serdecznie gratulujemy uczniom, rodzicom i nauczycielom!!!

Drodzy uczniowie jesteście naszą dumą i radością!

Dyrektor i nauczyciele ZSP Iłownica