PODZIĘKOWANIA ZA DARY LASU

06 listopad 2022

W leśnej kaplicy w Dolinie św. Wendelina w Rudzicy co roku w dniu patronalnym świętego myśliwi dziękują za opiekę i dary lasu.

W tym roku w hubertowskiej mszy świętej obok członków z miejscowego koła łowieckiego „Ślepowron” z Rudzicy uczestniczyli również myśliwi z kół „Knieja” z Zabrzega, „Hubertus” z Międzyrzecza, „Bielsko” z Bielska-Białej, „Bażaniec” z Czechowic-Dziedzic i „Diana” ze Skoczowa. Msza zgromadziła również wielu tutejszych parafian oraz zaproszonych gości. Łowiecką oprawę liturgii nadali myśliwscy sygnaliści z koła „Ślepowron”, którzy przed pocztami sztandarowymi kół łowieckich wygrywali na trąbkach i rogach łowieckie melodie.

Mszę świętą  koncelebrowali: ks. kanonik Jacek Wójcik proboszcz parafii w Rudzicy, ks. kapelan proboszcz myśliwych okręgu bielskiego Adam Ciapka, ks. misjonarz z Madagaskaru Antoni Wawrzeczko, ks. Marcin Kulig.

Wójt Janusz Pierzyna przy tej okazji podziękował również kolegom z kół Ślepowron i Hubertus za ich udział i wkład w uświetnienie tegorocznych gminnych dożynek, jakie odbyły się w Międzyrzeczu Górnym. Okolicznościowa msza św. i towarzyszące jej spotkanie środowiska myśliwych była także okazją do złożenia podziękowań dla wszystkich parających się łowiectwem za kultywowanie leśnych tradycji regionu i troskę o naturalne zasoby gminy Jasienica.