PRZEBUDOWA PLACU W RUDZICY

29 listopad 2022

Na początku grudnia zakończy się utwardzenie terenu obok filii w Rudzicy Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy.

Przebudowa dotyczy terenu przed sceną. W okresie letnim to miejsce częstych imprez plenerowych. Obecnie plac jest jedynie utwardzony. – Zarówno nowa kostka, jak i elementy odwodnienia pozwolą na szybkie odprowadzenie wody z placu, co znacznie ułatwi organizację imprez w tym miejscu – mówi wójt Janusz Pierzyna.

Rozpoczęte prace obejmą teren przed istniejącą sceną o powierzchni ponad 620 mkw. Przed ułożeniem nawierzchni cały plac zostanie wyrównany i utwardzony. Ekipa budowlana ułoży też elementy odwodnienia, które umożliwią szybkie odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. Na wierzchu położona będzie specjalna kostka tzw. bezfazowa. Każdy element ma równą powierzchnię i zostanie połączony z sąsiednimi kostkami w taki sposób, że cały plac pokryje równa, praktycznie bezszczelinowa płyta.

Łącznie koszt prac wyceniono na 408 tys. zł.