PRZETARG NA ODWIERT

20 grudzień 2022

Gmina Jasienica przystępuje do przetargu na wykonanie odwiertu geotermalnego w Grodźcu. Prace mają być wykonane do 2024 r.

Przypomnijmy, wójt Janusz Pierzyna pozyskał 14 866 786 zł z rządowego programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” na projekt „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec”. W przygotowaniu specyfikacji do przetargu pomogła wyłoniona w maju firma będąca Inżynierem Kontraktu. Wykonawca odwiertu będzie miał za zadanie wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych do głębokości prawie 2 km oraz związane z tym przygotowanie dokumentacji hydrogeologicznej, zawierającej wyniki badań polowych i laboratoryjnych. Dokumentacja będzie zawierać także opis budowy geologicznej oraz analizy warunków hydrogeologicznych. Skompletowane badania i analizy umożliwią starania o zatwierdzenie zasobów wód termalnych oraz o wystąpienie o koncesję na ewentualną eksploatację.

– Geotermia to jeden z elementów stworzenia na terenie Grodźca kompleksu o charakterze turystycznym, rekreacyjnym i rehabilitacyjnym w ramach naszego projektu Jasienicki Kurort Zamkowy. Ciepłe źródła pozwolą bowiem na uruchomienie basenów z ciepłą i leczniczą wodą, będą także mogły zostać wykorzystane do ogrzewania domów. Od wielu lat przymierzaliśmy się do tego zadania, bez wątpienia podnoszącego na wyższy poziom warunki rozwoju gminy Jasienica – mówi Janusz Pierzyna.

Już w 1999 r. zlecił prof. Julianowi Sokołowskiemu przeprowadzenie analiz na temat wykorzystania ciepłych źródeł na terenie gminy Jasienica. Z opracowania wynikało, że z dużym prawdopodobieństwem złoże wód geotermalnych o największym potencjale wykorzystania gospodarczego może znajdować się na terenie Grodźca. Z tą też myślą w 2004 r. na polecenie wójta Gmina zakupiła działkę o powierzchni 5,5 hektara, zaś w ub.roku wystąpiła o dofinansowanie.