Bezpłatne warsztaty w ramach Tygodnia Bibliotek

02 maj 2018

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowej wraz z filiami po raz kolejny włącza się w akcję Tygodnia Bibliotek, która odbędzie się w dniach od 7 do 11 maja. 

Placówka zaprasza do swojej siedziby na bezpłatne warsztaty.

Tydzień Bibliotek co roku w maju ogłasza Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 

Ta akcja ma na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Wszystkie zajęcia przygotowane przez bibliotekę są bezpłatne. Obowiązują zapisy.