WÓJT JASIENICY WYRÓŻNIONY

11 październik 2018

Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna został wyróżniony w Warszawie prestiżową nagrodą im. prof. Jerzego Regulskiego.

Wyróżnienie w kategorii Realizacja Dzieła Kapituła Nagrody im. Jerzego Regulskiego przyznała Wójtowi Januszowi Pierzynie za projekt „Pierwszej w Polsce Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej”. Przekazanie nagrody odbyło się w poniedziałek 8 października w Warszawie.

Nagroda imienia Jerzego Regulskiego została ustanowiona w 2016 roku przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich i jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego i rozwoju samorządności terytorialnej. Nagroda jest przyznawana w czterech kategoriach idei, realizacji dzieła, wiedzy i upowszechniania oraz aktywności obywatelskiej. W swoich działaniach na rzecz demokracji i samorządności Fundacja kieruje się następującymi zasadami: niepartyjność, niezależność, niekomercyjność, pomocniczość i przejrzystość. Radę Fundatorów tworzą Fundatorzy, Założyciele Fundacji oraz członkowie Rady Fundatorów powołani uchwałą Założycieli Fundacji Jerzy Stępień, przewodniczący Rady, Andrzej Celiński, Adam Kowalewski, Jan Król, Joanna Regulska oraz Joanna Staręga-Piasek. Z kolei w skład Rady Programowej FRDL wchodzą Janusz Sepioł, przewodniczący, Rudolf Borusiewicz, Jerzy Cieślik, Olgierd Dziekoński, Zygmunt Frankiewicz, Anna Giza-Poleszczuk, Grzegorz Gorzelak, Elżbieta Hibner, Hubert Izdebski, Tadeusz Markowski, Stanisław Mazur, Andrzej Porawski i Paweł Swianiewicz.

Patron Nagrody prof. Jerzy Regulski był wybitnym mężem stanu. Jego szczególne zasługi dotyczą dwóch dziedzin, ważnych dla Polski i każdego obywatela odpowiedzialnie myślącego o przyszłości. Był inicjatorem i liderem odbudowy w Polsce samorządów lokalnych, przygotowywał reformę samorządową, a od 1990 roku, jako pełnomocnik rządu, wprowadzał ją w życie. Był jednym z założycieli i wieloletnim prezesem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, która dobrze zasłużyła się polskim samorządom.

Wyróżnienie przyznała Kapituła obradująca pod przewodnictwem Jerzego Stępnia, Przewodniczącego Rady Fundatorów, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz prof. dr hab. inż. arch. Piotra Lorensa, Prezesa Towarzystwa Urbanistów Polskich, w składzie: prof. dr hab. inż. arch. Marek Budzyński, Joanna Erbel, socjolożka; dr Adam Kowalewski, architekt, urbanista, dr nauk ekonomicznych, Rada Fundatorów FRDL, prof. dr hab. Tadeusz Markowski, urbanista, Jeremi Mordasewicz, inżynier, przedsiębiorca, dr Tomasz Potkański, historyk, Związek Miast Polskich, prof. dr hab. Jacek Purchla, historyk sztuki i ekonomista, prof. Joanna Regulska, prorektor ds. międzynarodowych Uniwersytetu Kalifornijskiego Davis, profesor studiów kobiecych i geografii, Rada Fundatorów FRDL i córka Patrona Nagrody, dr hab. inż. arch. Magdalena Staniszkis, urbanistka i architektka. (Źródło: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej)