II Ekologiczny Kiermasz Charytatywny

12 październik 2018

13 października,  w godz. 11.00-16.00  zapraszamy do PSZOK  na II  Ekologiczny Kiermasz Charytatywny  „Dajemy rzeczom drugie życie” .

W ramach akcji Fundacja Ekologicznea ARKA chce  znaleźć nabywców  niepotrzebne rzeczy, które do nich przynieśliście.

Zebrano mnóstwo gier, puzzli, pluszaków,  zabawek, ubranek, wózków, płyt, gier komputerowych itd. Teraz czas na WAS! Pozyskane środki z Kiermaszu przekazane zostaną dla dzieci z domów dziecka, świetlic środowiskowych, szkół na różnorodne zajęcia edukacyjne.

Partnerem akcji jest Zakład Gospodarki Odpadami  - ZGO.

Arka będzie od uczestników zbierała niepotrzebne rzeczy (m.in. gry, zabawki, upominki, sprzęt sportowy i wiele innych – przykładowa lista w załączeniu) i raz w miesiącu w sobotę w PSZOK organizowany będzie charytatywny kiermasz.

„Cieszy nas możliwość organizowania akcji lokalnej, nowoczesnej i tradycyjnie łączącej tematykę ekologiczną z społeczną. Super, że możemy robić coś lokalnie spotykając się z pozytywnym i ogromnym zainteresowaniem, a jeszcze możemy promować nowoczesne rozwiązania gospodarki zeroodpadowej.” – Wojciech Owczarz.

Każdy z nas ma w domu niepotrzebne rzeczy. Wyrzucić szkoda, a zbiera się ich coraz więcej. Teraz proponujemy dobre rozwiązanie. Można je przywieźć do PSZOK, a my damy im drugie życie i jeszcze pomożemy potrzebującym dzieciom.

„To naturalne, że dołączamy się do tej inicjatywy, która idealnie wpisuje się w ustaloną hierarchię postępowania z odpadami. Nowoczesna gospodarka odpadami to przede wszystkim zapobieganie powstawania odpadów u źródła, ponowne ich wykorzystywanie np. poprzez danie im „drugiego życia”, a dopiero później  selektywna zbiórka oraz przekazanie odpadów do recyklingu” – przekonuje Wiesław Pasierbek – Prezes Zarządu ZGO S.A. w Bielsku-Białej

Wszyscy zainteresowani mogą cały czas przywozić rzeczy na akcję w godzinach pracy PSZOK. Rzeczy te będą gromadzone w naszym Zielonym Kontenerze na kolejne Kiermasze.