20 Lat Euroregionu

07 maj 2018


Medal i dyplom honorowy otrzymał wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna za wieloletnią działalność na rzecz współpracy transgranicznej.

Dekoracji dokonano podczas uroczystej międzynarodowej konferencji, podsumowującej i promującej 20 lat istnienia Euroregionu Śląsk Cieszyński, jaka odbyła się w niedzielę 22 kwietnia w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie.

Janusza Pierzynę uhonorowano odznaczeniami jako wieloletniego prezesa Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, które jest głównym partnerem ze strony polskiej w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Wójt Pierzyna funkcję prezesa Olzy pełni społecznie od 2007 r., wtedy też został wybrany na jednego z dziesięciu delegatów z ramienia Rzeczypospolitej Polskiej do Komitetu Monitorującego Programy Transgraniczne Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska. W 2013 r. wszedł w skład pięcioosobowego Zarządu Federacji Euroregionów RP w Warszawie i reprezentuje 6 euroregionów pogranicza polsko-czeskiego.

Wójt medal za działalność na rzecz współpracy transgranicznej odebrał z rąk europosła Jana Olbrzychta.