Defibrylatory dla straży

07 maj 2018

Wójt Janusz Pierzyna pozyskał 99 proc. dofinansowania do zakupu 8 defibrylatorów automatycznych oraz zestawów pierwszej pomocy, szyn Kramera i 10 kompletów desek ratowniczych dla jednostek OSP w gminie Jasienica. To blisko 110 tys. zł.

Pieniądze pochodzą z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Umowę wójt podpisał z Mikołajem Pawlakiem, dyrektorem Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości, które rozdziela pieniądze z puli Funduszu, m.in. samorządom po to, aby organizowały pomoc dla poszkodowanych bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Takie zadania pełnią np. gminne straże pożarne.

– Straże pożarne tworzą sieć rzeczywistego wsparcia w sytuacjach krytycznych, dotyczących zarówno pożarów, jak i klęsk żywiołowych, czy różnego rodzaju wypadków, w tym drogowych. I do takich zdarzeń dochodzi coraz częściej, zwiększa się liczba sytuacji, gdy trzeba udzielić pomocy ludziom, u których wystąpiło zatrzymanie krążenia, czy odnieśli rany. Do niesienia pomocy obok przeszkolenia potrzebny jest jednak także dobry sprzęt. Cieszę się, że nasi strażacy, których wyszkolenie oceniam bardzo wysoko, dostaną teraz także wyposażenie wysokiej jakości – mówi wójt Janusz Pierzyna, a zarazem prezes Zarządu Gminnego Związku OSP.

Do połowy lipca zostaną zakupione komplety, składające się z defibrylatora automatycznego AED, który poprzez elektrody sam będzie w stanie ocenić, czy poszkodowanego można pobudzić wstrząsem urządzenia. W skład kompletu wchodzić będzie także zestaw pierwszej pomocy PSP R1, szyny Kramera oraz deska ratownicza. – Taki komplet pozwoli na skuteczne niesienie pomocy, ratowanie lub podtrzymywanie ludzkiego życia, aż do momentu przyjazdu karetki pogotowia lub innych specjalistycznych służb medycznych – dodaje Janusz Pierzyna.

Łącznie na zakup kompletów Gmina Jasienica otrzymała 106,9 tys. zł, ze swego budżetu dołoży 1080 zł. W gminie Jasienica działa 12 jednostek OSP, łącznie 900 strażaków. W ub.roku strażacy uczestniczyli w 570 różnego rodzaju zdarzeniach.