UROCZYSTE OTWARCIE CHODNIKA W ŚLEMIENIU

04 grudzień 2018

Mieszkańcy Gminy Ślemień mogą już swobodnie korzystać z nowo wybudowanego chodnika. W dniu dzisiejszym (03.12.2018) uroczyście oddano do użytku 1,1 km chodnika przy drodze powiatowej nr 1413S.

Jak podkreślił Wójt Gminy Ślemień jest to pierwszy chodnik w gminie, który zrealizowano dzięki wsparciu między innymi Posła RP Kazimierza Matusznego i Wicewojewody Śląskiego Jana Chrząszcza przy wkładzie finansowym Powiatu Żywieckiego oraz Gminy Ślemień.

Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi na odcinku ponad jednego kilometra w tym budowę chodnika, muru oporowego, przepusty, kanalizację deszczową, zatoki autobusowe oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. W ramach inwestycji wykonano również aktywne oznakowanie w postaci sygnalizacji świetlnej oraz zamontowano radar z aktywną tablicą informującą o prędkości nadjeżdżającego pojazdu.

Zadanie zrealizowano w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Koszt inwestycji wyniósł ok. 1,5 mln złotych.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi powiatowej poprzez podniesienie standardów drogi, a szczególnie poprawa bezpieczeństwa pieszych poruszających się na danym odcinku drogi.

Powiat Żywiecki reprezentowali między innymi Starosta Żywiecki Andrzej Kalata, Wicestarosta Stanisław Kucharczyk, Członek Zarządu Powiatu Zbigniew Gąsiorek oraz Radny Powiatu Maciej Pokusa.