LIPA 2018

08 maj 2018

35 lat „Lipy"

4 czerwca 2018 r. minie dokładnie 35 lat od chwili, gdy po raz pierwszy wręczono młodym artystom pióra „lipowe" laury. Wtedy to w klubie osiedlowym „Złote Łany" odbył się finał pierwszego Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „Lipa' 1983". Imprezę wymyślił polonista, dziennikarz i poeta, obecnie członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Jan Picheta, a od początku organizuje ją Spółdzielnia Mieszkaniowa „Złote Łany" w Bielsku-Białej z nieocenioną animatorką kultury Ireną Edelman na czele.

Gdy Bielsko-Biała straciło swój charakter wojewódzki, Irena Edelman przekształciła imprezę w przegląd ogólnopolski. W tym roku odbędzie się zatem już XXXVI Wojewódzki i XXII Ogólnopolski Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „Lipa' 2018" pod patronatem Prezydenta Bielska-Białej.

Przegląd jest najstarszą – nie tylko dla dzieci i młodzieży – imprezą literacką w Polsce, która odbywa się nieprzerwanie! [Owszem konkurs „Czerwonej Róży" rozpoczął się dużo wcześniej, ale miał też wieloletnią przerwę.] Jest to zasługa władz spółdzielni „Złote Łany" oraz dyrektorki Spółdzielczego Centrum Kultury „Best"Ireny Edelman i jej współpracowników, którzy co roku perfekcyjnie organizują imprezę. Nie byłoby „Lipy" także bez wielu sponsorów, a przede wszystkim władz miasta na czele z kolejnymi prezydentami – patronami imprezy.

Przegląd ma unikalny charakter, a podziw budzi zarówno ilość, jak i charakter nagród. Od wielu lat „lipowe" laury otrzymuje każdorazowo aż stu młodych ludzi! „Lipa", czy w ogóle literatura, nie jest wyścigiem koni czy chartów rosyjskich. Wrażliwych ludzi łatwo skrzywdzić, dlatego jurorzy (od 20 lat niezmiennie w składzie:Tomasz Jastrun, Jan Picheta i Juliusz Wątroba) wybierają tak dużą liczbę młodych poetów, prozaików czy nawet dramatopisarzy. Główną nagrodą jest druk nagrodzonych stu utworów w „lipowej" antologii, którą stale przygotowuje red. Jan Picheta, a której atrakcyjną szatę graficzną tworzy prof. UŚ Krzysztof Dadak. Przegląd „wydał" wielu wspaniałych młodych ludzi – artystów, literatów, dziennikarzy, profesorów literatury itd.          

Wielokrotnie nagradzani byli bardzo znani dziś ludzie, np. skoczowianin Szymon Broda (etnolog, poeta, reporter, malarz, filozof), wadowiczanin, do niedawna najmłodszy polski profesor (sic!), poeta Janusz Bujnicki (m.in. prof. nauk biologicznych, kierownik Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowejw Warszawie), bielszczanka Barbara Cetnar-Miech (poetka, psycholog, kulturoznawca, filozof, iberystka, obecnie menedżer biznesu w Londynie), bielszczanka Aleksandra Chrystowska(autorka tekstów m.in. do musicali Janusza Kohuta – nb. związanego od początku z „Lipą" pianisty i kompozytora), bielszczanka Edyta Duda (aktorka teatralna i filmowa – b. artystka Teatru Polskiego w Bielsku-Białej oraz scen warszawskich), bielszczanka Julia Dziubek (poetka i tłumaczka), Katarzyna Hetman z Bielska-Białej (poetka, dr socjologii, red. Krakowskiego Radia Bez Kitu), wadowicka bizneswoman Izabela Jagosz (b. piosenkarka i red. Radia Bielsko, autorka dwóch powieści), oświęcimianka Ewa Kaim (aktorka Starego Teatru w Krakowie, grała jedną z głównych ról w filmie „Anioł w Krakowie"), reporter, współpracownik Kalendarza Beskidzkiego, dziennikarz Superstacji Marcin Kozłowski z Więcborka, dyr. Biblioteki Miejskiej w Ustroniu Krzysztof Krysta, krakowski artysta plastyk Wojciech Książek, bielszczanin Maurycy Kulak (historyk sztuki i autor wystaw w Nowym Jorku, a także autor i wydawca książek o sztuce), dr Paweł Marcisz z Bielska-Białej (wzięty prawnik, adiunkt w Instytucie Prawa Międzynarodowego w Uniwersytecie Warszawskim), dziennikarz, prozaikGrzegorz Markowski z Bielska-Białej (prowadzi Szkło Kontaktowe w TVN24), bielszczanka Małgorzata Mrowiec (ceniona żurnalistka Dziennika Polskiego), bracia z Bielska-Białej: autor niezwykłej książki prozatorskiej „Leksykon postaci prostolinijnych", filolog Gracjan Pająk i prof. dr hab. Patrycjusz Pająk (kierownik Katedry Literatury i Kultury Słowiańskiej UW w Warszawie), bielszczanin Artur Pałyga (dramatopisarz, autor ponad 40 sztuk scenicznych, reporter, prozaik), bielszczanka Anna K. Piotrowska (prozaik, choreograf, dr filozofii, obecnie jest prof. historii sztuki na Uniwersytecie McGill w Montrealu), jasieniczanka, dr filologii polskiej Barbara Poważa-Kurko z Uniwersytetu Jagiellońskiego, bielszczanin Ahsan Ridha Hassan(krakowski prozaik, laureat nagród za opowiadania, prawnik), czechowiczanin Sławomir Rumiak (artysta plastyk, filmowiec i fotografik, laureat wielu nagród międzynarodowych), bielszczanka Aneta Ryncarz (poetka, piosenkarka, artystka krakowskiego „Zielonego Szkiełka"), Jolanta Stefko z Lipowej (laureatka b. prestiżowych nagród – im. Kościelskich oraz nagrody Stanisława Lema, autorka książek poetyckich i powieści), bielszczanka Anita Szymańska (artystka, prowadzi własne bielskie czasopismo „2BStyle") i jej mąż Jarosław Szymański (satyryk, prozaik, artysta plastyk), dziennikarka Beata Tyrna z Cieszyna, prof. dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar (kierownik Pracowni Literatury dla Dzieci i Młodzieży w Katedrze Poetyki i Teorii Literatury Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) i wielu innych.

Zachęcamy młodych ludzi do udziału w kolejnej imprezie –

XXII Ogólnopolskim i XXXVI Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „LIPA' 2018" pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej

 

Uczestnikami przeglądu mogą być uczniowie polskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Tematyka i rodzaj literacki utworów – dowolne. Ilość prac ograniczona do 
6 tekstów. W przypadku utworów prozatorskich lub dramatycznych objętość prac została ograniczona do 9 000 znaków. Warunkiem udziału jest nadesłanie samodzielnie napisanych utworów (nigdzie wcześniej niepublikowanych) w trzech egzemplarzach (prace pisane na komputerze). Utwory należy opatrzyć słownym godłem (pseudonimem); to samo godło należy wpisać do karty zgłoszenia. Termin nadsyłania prac wraz z kartami uczestnika upływa 15 czerwca 2018. Prace należy przesłać pod adresem: Spółdzielcze Centrum Kultury „Best" przy Spółdzielni  Mieszkaniowej "Złote Łany" 43-300 Bielsko-Biała,

 

 

ul. Jutrzenki 22 z dopiskiem Lipa 2018. Jury przeglądu dokona oceny nadesłanych utworów wybierając 100 prac 100 najlepszych autorów. Wszystkie nagrody są równorzędne. Lista finalistów zostanie ogłoszona na stronie www.sckbest.pl w terminie do 7 września 2018, jednocześnie laureaci zostaną powiadomieni listownie. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i publiczna prezentacja nagrodzonych utworów połączone będą z panelem dyskusyjnym i warsztatami literackimi prowadzonymi przez jurorów na podsumowaniu przeglądu 19 października 2018. Organizator – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Złote Łany" w Bielsku-Białej – zastrzega sobie prawo nieodpłatnych publikacji w prasie w celach reklamowych przeglądu oraz informuje, że nadsyłane prace nie będą zwracane. Wszelkie kwestie sporne mogące powstać na tle niniejszego regulaminu w sposób ostateczny rozsądza jury przeglądu działające w imieniu organizatorów. Szczegółowych informacji udziela organizator (Irena Edelman) pod numerem 033 499 08 13 (lub 33) od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-17.00. Pytania można kierować również pod drogą elektroniczną 
– e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Regulamin, karta zgłoszenia z załącznikami 
oraz dodatkowe informacje dostępne na stronie www.sckbest.pl