Lechosław Uciński - pierwowzorem Leszka Góreckiego

01 marzec 2019