Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Osoby biorące udział w nagraniach w studio stacjonarnym Beskid News przy ulicy Krakowskiej 19 w Bielsku-Białej, wyrażają zgodę na nieograniczone czasowo wykorzystanie wizerunku utrwalonego na wykonanych materiałach filmowych w celach marketingowych i promocyjnych firmy Anher Investments/Beskid News przez ich publikację na stronie internetowej beskidnews.pl oraz za pośrednictwem portali społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, YouTube i portale podobne. Materiały filmowe są także udostępniane w ramach grupy medialnej i partnerów.