SPRZECIW W SPRAWIE MASZTU

31 marzec 2021

Jednogłośnie na wniosek wójta Janusza Pierzyny radni wyrazili sprzeciw wobec budowy stacji telefonii komórkowej w Rudzicy.

Chodzi o budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY-BIE7005_C wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działce nr 1591/14 położonej w Rudzicy, co m.in. oznacza postawienie masztu o wysokości 56 m. – To trudny temat, tym bardziej, że jako samorząd nie mamy żadnego pola manewru, mimo że maszt powstaje na terenie gminy. Możemy jedynie zaprotestować – mówił wójt podczas sesji we wtorek 30 marca.

Janusz Pierzyna zaznaczył, że inwestycja powstaje zgodnie z przepisami. Decyzję pozwolenia na budowę wydał Starosta Bielski 28 sierpnia ub.roku. Wcześniej inwestor musiał m.in. przedstawić opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach. Jak zaznaczono w samej Decyzji, „właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę w razie spełnienia wymagań”.

– Gmina została zawiadomiona o wydaniu Decyzji 31 sierpnia, wcześniej nikt nie zasięgał naszej opinii. Nie było takiego obowiązku – wyjaśniał wójt. Dodawał, że 1 stycznia 2020 roku zostało zmienione prawo budowlane w tym zakresie, na podstawie którego organ wydający decyzję, jakim jest Starosta Bielski, nie informuje sąsiadów najbliższych działek o planowanej inwestycji. Urząd Gminy dostał więc Decyzję „do wiadomości”, a nie „do opiniowania”.

W ten sam sposób, a więc bez prawa odmowy i bez zasięgania opinii samorządów, Starostwo wydało pozytywną decyzję dla budowy takich samych stacji bazowych w Czechowicach-Dziedzicach, Wilkowicach, Szczyrku, Wilamowicach, Buczkowicach. Na razie trwa procedura co do podobnej stacji w Pisarzowicach, ale jeżeli inwestor tylko uzupełni dokumentację Starostwo również nie będzie mogło odmówić wydania Decyzji pozwolenia na budowę.

W związku z budową stacji w Rudzicy do Urzędu Gminy Jasienica inwestor zwrócił się o wydanie warunków zjazdu. – W takim przypadku, gdy inwestor posiada ważne zezwolenie na budowę, my również nie możemy odmówić wydania warunków zjazdu z drogi gminnej czy publicznej – dodawał Janusz Pierzyna. – Możemy jedynie postawić rygorystyczne warunki dla dojazdu, aby droga nie została „rozjechana”. I tak właśnie zrobiliśmy ograniczając tonaż i zezwalając na prace tylko w okresie bezdeszczowej pogody – mówił.

Janusz Pierzyna zastrzegł, że wyrażając sprzeciw wobec decyzji Starosty Bielskiego, udzielającego pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej, nie można liczyć, czy uda się wstrzymać inwestycję. – Sprawa dotyczy jednak całego kraju. Gdy pojawi się więcej takich protestów być może uda się wprowadzić do przepisów zastrzeżenie nakazujące, aby samorządy wydawały opinię w sprawie takich inwestycji. O tym musi zadecydować minister, który wydał zmianę do prawa budowlanego 1 stycznia 2020 r. – dodawał Janusz Pierzyna.

 

Foto: UG Jasienica. Wójt Janusz Pierzyna, jego zastępca Krzysztof Wieczerzak i radni podczas obrad sesji na sali kompleksu Drzewiarza siedzieli przy osobnych stolikach utrzymując wymagany reżimem sanitarnym dystans.