PSZOK u sąsiadów

05 kwiecień 2021

Budowa PSZOK-u Jaworza przy granicy z naszą gminą budzi nasz niepokój — mówił wójt Janusz Pierzyna na sesji we wtorek 30 marca.

Samorządowcy gminy Jasienica na początku sesji uczcili minutą ciszy śp. Grzegorza Szetyńskiego, wicestarostę powiatu bielskiego, niedawno zmarłego. Na wniosek wójta Janusza Pierzyny radni wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą, bielskim Starostwem Powiatowym, a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie współpracy przy rozbudowie układu drogowego obok Urzędu Gminy Jasienica i drodze ekspresowej S-52. Przypomnijmy, że wójt zlecił przygotowanie wstępnej koncepcji zmian w układzie komunikacyjnym w tym obciążonym ruchem rejonie gminy. Według niej ruch pomiędzy częściami Jasienicy rozdzielonej dwupasmówką odbywałyby się w części po nowej drodze, która powstałaby pomiędzy ul. Międzyrzecką, a ul. Strumieńską. Trzy wybudowane ronda rozdzielałyby dotychczasowy strumień pojazdów, zmniejszając jego natężenie w newralgicznych miejscach, m.in. przy bibliotece czy na światłach obok Urzędu Gminy.

Jak wyjaśnia Janusz Pierzyna, porozumienie pozwoli na wspólny udział tych instytucji w projektowaniu. — Aby starać się o dofinansowanie czy sfinansowanie przebudowy, należy wcześniej zrobić szczegółowy projekt, co może zająć 1,5 roku. Toteż zależy nam na czasie — wyjaśnił Janusz Pierzyna. Więcej niż początkowo planowano będzie kosztować remont gminnych dróg. Po pozimowej inspekcji okazało się, że wiele nawierzchni wymaga naprawy. — Dodajemy 1 mln zł na nowe dywaniki asfaltowe. Sytuacja naszego budżetu jest dobra, będziemy mieli ok. 15 mln zł nadwyżki, a ten wydatek pozwoli znacznie poprawić stan techniczny naszych ulic — wyjaśniał wójt. Po 100 tys. zł przeznaczono na projekty rozbudowy szkół w Iłownicy i Wieszczętach. — Rozpoczęcie tych inwestycji będzie zależało w dużej mierze od pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, ale do tego trzeba mieć przygotowaną dokumentację — zaznaczył Janusz Pierzyna.

Z kolei 50 tys. zł zaplanowano jako udział własny Gminy w realizacji projektu „Utworzenie Klubu Seniora Plus". Klub mógłby powstać w starym ośrodku zdrowia w Mazańcowicach. — Obiekt wystawiliśmy na sprzedaż, ale nie wiemy, czy ktoś się zgłosi. Jeśli nikt nie kupi tego obiektu, w takiej sytuacji możemy utworzyć klub, pozyskując na ten cel 200 tys. zł — wyjaśnił wójt.

Projekt budynków dla Zakładu Komunalnego będzie kosztował 100 tys. zł. Wójt liczy na pozyskanie funduszy na ten cel ze środków zewnętrznych. Na auto dla Wydziału Ruchu Drogowego bielskiej Policji przeznaczono 50 tys. zł.

Wójt Janusz Pierzyna poinformował również radnych, że Gmina Jasienica otrzymała 5 mln zł z programu wsparcia dla gmin górskich i będzie to kwota przeznaczona na modernizację drogi Świętoszówka - Biery. Nowe połączenie ułatwi bowiem dojazd mieszkańcom między sołectwami.

Wójt przypomniał także, że od kwietnia na dotychczasowych liniach bielskiego MZK w Mazańcowicach i Międzyrzeczu Górnym pojawią się autobusy Komunikacji Beskidzkiej. — Omawialiśmy to wielokrotnie. MZK podwyższyło opłatę za wozokilometr do 6,37 zł netto. Tymczasem przewoźnik, w którym mamy udziały, a więc Komunikacja Beskidzka, tę samą usługę realizuje za 3 zł. Godziny kursowania pozostają bez zmian. — mówił Janusz Pierzyna.

Wójt wyraził także zaniepokojenie planami Gminy Jaworze dotyczącymi budowy Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych przy granicy z gminą Jasienica, niedaleko torów kolejowych na Farzynie. — Nie chcemy ingerować w sprawy sąsiadów, ale oddziaływanie dla naszych mieszkańców będzie uciążliwe. Zwrócimy się do Jaworza z prośbą o zmianę lokalizacji — mówił Janusz Pierzyna. Zaproponował też, aby na czas powstawania własnego PSZOK-u w Jaworzu, Władze Gminy podjęły rozmowy z naszą gminą w sprawie możliwości udostępnienia PSZOK-u w Jasienicy dla mieszkańców gminy Jaworze.

Na koniec sesji Janusz Pierzyna podziękował wszystkim pracownikom służby zdrowia za ich zaangażowanie w walce z pandemią. — Codziennie notujemy po kilkanaście osób z wynikiem pozytywnym, a pracownicy naszych przychodni muszą przecież cały czas przyjmować też pacjentów z innymi chorobami. To bardzo trudny okres dla nas wszystkich, natomiast służba zdrowia jest na pierwszej linii, więc dziękują za pracę i służbę. — mówił wójt. Korzystając z okazji, złożył też wszystkim mieszkańcom gminy Jasienica życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.