23 Ogólnopolskie Konfrontacje Plastyczne Młodych Twórców - Miejski Dom Kultury - Dom Kultury Włókniarzy w Bielsku-Białej

14 kwiecień 2021

Miejski Dom Kultury - Dom Kultury Włókniarzy już po raz 23 organizuje konkurs plastyczny pn. Ogólnopolskie Konfrontacje Plastyczne Młodych Twórców. Głównym celem Konkursu od momentu jego powstania jest stworzenie możliwości prezentacji dokonań artystycznych młodzieży z różnych środowisk Polski, oraz ocena osiągnięć plastycznych przez poddanie się werdyktowi profesjonalnego Jury.

Zapraszamy młodzież szkolną od 13 - 21 lat, (nie dotyczy szkół plastycznych), której pasją jest twórczość plastyczna. Kategorie konkursowe to: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, grafika artystyczna, techniki mieszane (w tym ceramika), fotografia.

Temat: dowolny. Do konkursu autor może zgłosić maksymalnie 3 prace.

Termin składania prac od 12 kwietnia do 31 maja 2021r.

Szczegóły Konkursu w regulaminie na stronie https://www.mdk.bielsko.pl/dkwlokniarzy/wydarzenie/23-ogolnopolskie-konfrontacje-plastyczne-mlodych-tworcow

Wystawa pokonkursowa połączona z ogłoszeniem wyników nastąpi w dniu 10.06.2021r.

W poprzedniej edycji konkursu, 22 Ogólnopolskich Konfrontacji Plastycznych Młodych Twórców, Jury zakwalifikowało do konkursu 209 prac z całej Polski. Nagrodzone prace można zobaczyć tutaj: https://www.mdk.bielsko.pl/dkwlokniarzy/wydarzenie/xxii-ogolnopolskie-konfrontacje-plastyczne-mlodych-tworcow