ZACHOWAJ CZUJNOŚĆ!

19 kwiecień 2021

W związku z otrzymanymi od mieszkańców sygnałami, Wójt Gminy Jasienica informuje, że Gmina Jasienica nie realizuje obecnie żadnego programu dotyczącego dofinansowania budowy instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła czy instalacji solarnych na budynkach prywatnych.

Należy podkreślić, że Urząd Gminy Jasienica nie wysyła pracowników do mieszkańców celem przeprowadzenia jakichkolwiek ankiet, zapisów czy opracowania projektów, dokumentacji technicznych związanych z montażem lub dofinansowaniem do montażu Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach prywatnych.

Plakat z herbami wszystkich sołectw w gminie Jasienica z napisem Zachowaj czujność!