Strategia rozwoju. Ruszają konsultacje społeczne

24 kwiecień 2021

Już jest! Projekt Strategii Rozwoju Powiatu Bielskiego 2021+, nad którym pracownicy starostwa pracują z firmą zewnętrzną od zeszłego roku. To dokument wyznaczający kierunki rozwoju tego powiatu na kolejne lata. Czas na nowy etap prac - teraz urzędnicy proszą o uwagi mieszkańców, lokalne urzędy gmin i miast, a także organizacje pozarządowe i przedsiębiorców. W piątek 23 kwietnia ruszają konsultacje społeczne.

Dokument pojawił się na stronie internetowej powiatu, w zakładce: obsługa mieszkańców- konsultacje społeczne. Będzie tam także formularz zgłaszania uwag w wersji edytowalnej, a także interaktywnej, która umożliwi bezpośrednie przesłanie uwag do treści dokumentu.

Projekt strategii liczy ponad 180 stron. - Proszę jednak się nie zrażać! Zależy nam na tym, żeby mieszkańcy i pozostałe podmioty skupili się na tych obszarach życia, które ich najbardziej interesują np.: na komunikacji i transporcie, edukacji, kulturze, gospodarce, czy turystyce i przekazali nam swoje zastrzeżenia z uzasadnieniem, a także ewentualne propozycje zmian – mówią pracownicy Biura Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich bielskiego starostwa.

Dokument jest spójny z dokumentami wyższego rzędu, np. ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”, a także uwzględnia kierunki rozwoju określone w Polityce Spójności UE na lata 2021-2027 i innych dokumentach programowych takich jak Krajowy Plan Odbudowy, czy Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Dzięki temu łatwiej nam będzie w przyszłości pozyskiwać fundusze z różnych źródeł na działanie nasze i naszych jednostek.

Strategia rozwoju powiatu powstała m.in. na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców i uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których starostwo jest organem prowadzącym oraz warsztatów z kierownictwem urzędu- naczelnikami i kierownikami poszczególnych wydziałów. Poprzedni dokument obowiązywał do końca ubiegłego roku.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną konsultacje społeczne odbędą się tylko w formie elektronicznej. Potrwają do 5 maja br.