Sytuacja w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej

30 kwiecień 2021

Jest podpis pod zmianą w rozporządzeniu ministra zdrowia dotyczącego finansowania w drugim kwartale bieżącego roku świadczeń udzielanych dzieciom i młodzieży do 18 roku życia. Oznacza to, że Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej ma zapewnione środki m.in. na wypłaty personelu do końca czerwca 2021 r.

Przypomnijmy, bielski szpital dziecięcy utracił płynność finansową po tym, jak Ministerstwo Zdrowia niespodziewanie w środku pandemii COVID-19 zmieniło zasady finansowania usług pediatrycznych. 1 lutego br. otrzymaliśmy  oświadczenie Narodowego Funduszu Zdrowia informujące o tym, że zmienia się od początku 2021 r.  sposób rozliczania pediatrii, a uzgodnienia Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej z funduszem z grudnia 2020 r. i stycznia 2021 r. są już nieważne. Zamiast comiesięcznego ryczałtu szpital będzie otrzymywał środki tylko za faktycznie wykonane świadczenia. Tymczasem z powodu koronawirusa pacjentów w bielskiej placówce, podobnie zresztą jak w szpitalach w całym kraju, było dużo mniej niż zwykle. Skutek? W bielskiej placówce zabrakło pieniędzy na wypłaty za styczeń br.! Pracownicy dostali wynagrodzenie dzień po terminie, ale tylko dzięki pilnie uruchomionej przez Powiat Bielski pożyczce w wysokości 1 mln zł.

Minister Zdrowia 9 lutego br. wprowadził zmianę w rozporządzeniu, dzięki której nasz szpital mógł wnioskować o zaliczkę do NFZ w wysokości miesięcznego ryczałtu z zeszłego roku. Ta zmiana obejmowała pierwszy kwartał 2021 r. Kolejna zmiana, podpisana właśnie przez ministra wydłuża ten okres także na drugi kwartał

Powiat Bielski, który jest organem prowadzącym placówkę wnosił o wycofanie się ze zmian w finansowaniu świadczeń pediatrycznych do zakończenia pandemii.