KLUB SENIORA W MAZAŃCOWICACH

07 czerwiec 2021

W przyszłym roku w byłym ośrodku zdrowia w Mazańcowicach rozpocznie działalność Klub „Senior+”. Dofinansowanie na jego utworzenie pozyskał wójt Janusz Pierzyna z funduszy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

W poniedziałek 31 maja wójt Janusz Pierzyna gościł wiceministra rodziny i polityki społecznej Stanisława Szweda. Minister przekazał promesę na 200 tys. zł na utworzenie Klubu „Senior+”.

– Dziękujemy za to wsparcie. W naszej gminie mieszka sporo osób starszych, już na emeryturze, które cały czas zachowują witalność i życiową energię. Ich własny klub będzie miejscem, gdzie spotkają osoby z podobnymi zainteresowaniami, gdzie będą mogli oddawać się hobby i realizować swoje pasje. Liczę, że spotkania staną się też okazją do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem na temat historii i dziedzictwa naszego regionu – mówi wójt Janusz Pierzyna.

Dofinansowanie do utworzenia Klubu pochodzi z rządowego programu „Senior+” na lata 2021-2025. Tworzone kluby seniora umożliwiają osobom w wieku emerytalnym korzystanie z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmują usługi w zakresie aktywności ruchowej, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. – To najważniejszy program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, jaki kierujemy do osób starszych, aby zwiększyć aktywne uczestnictwo w życiu społecznym tej grupy społecznej. Cieszy rosnące zainteresowanie i zaangażowanie samorządów terytorialnych w realizacji lokalnych form wsparcia dla osób starszych – mówi wiceminister Stanisław Szwed.

Pozyskane dofinansowanie umożliwi wyremontowanie i wyposażenie budynku byłej przychodni zdrowia w Mazańcowicach. Obiekt zostanie pozbawiony barier architektonicznych i będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych. Wewnątrz zaplanowano ogólnodostępną salę spotkań, pomieszczenie kuchenne, łazienkę wyposażoną w dwie toalety i umywalkę, łazienkę z prysznicem oraz toaletą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, szatnię, pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych wyposażone w przeznaczony do tego sprzęt. Wydzielone zostanie również miejsce klubowe wyposażone w sprzęt RTV, komputer z dostępem do Internetu, kanapy i fotele.

Adaptacja budynku do potrzeb Klubu „Senior+” potrwa do końca roku, tak aby działalność rozpocząć w przyszłym roku. Na utworzenie klubu wójt Janusz Pierzyna pozyskał 200 tys. zł dofinansowania, kolejne 50 tys. zł pochodzić będzie z budżetu Gminy.

Program będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy.

W gabinecie wójta, wiceminister przekazuje promesę na utworzenie Klubu Seniora.

Promesa na 200 tys. zł.